Brno Talks je seriál odlehčených rozhovorů s inspirativními lidmi, pod jejichž taktovkou vyrostl v moravské metropoli nejeden úspěšný byznys. A taky s těmi, kteří svojí prací zvedají celý region jinými cestami a zpovzdálí.

Vystudovaný biolog a geograf Petr Chládek je už čtyři roky ředitelem agentury JIC, která se na jižní Moravě věnuje rozvoji firem a podpoře inovací. Má výraznou zásluhu na tom, že právě jižní Morava patří ve středoevropském regionu k inovační špičce.

Věří, že podnikání může měnit svět a že i v Brně a jeho okolí mohou růst globálně úspěšné společnosti. Je tedy skutečně Brno výjimečné? A čím hlavně? V čem ještě leží nevyužitý potenciál a jak je možné ho vytěžit? 

Jaká je vlastně role agentury JIC v rozvoji podnikání na jižní Moravě?
Jsme tu od toho, abychom pomohli komukoli, kdo uvažuje o podnikání nebo už má firmu s globálním potenciálem. Navíc se staráme o to, aby spolu jednotlivé části podnikatelského a inovačního prostředí komunikovaly, spolupracovaly, fungovaly, podporovaly se.

Konzultujeme, radíme, propojujeme startupy s korporacemi, hledáme talentované lidi s nápady, pomáháme firmám hledat finanční zdroje, investorům zase nápady s potenciálem.  

Jak se staráte o podnikatele? 
Pomáháme podnikatelům s výzvami a rozhodnutími. Máme špičkové odborníky a zkušené podnikatele, umíme propojit firmy s korporacemi, investory nebo zahraničními partnery, dokážeme najít správný zdroj financování, provedeme expanzí. Služby jsou opravdu velmi individuální. 

Jak a podle čeho si vybíráte ty, které podpoříte? 
V první řadě nám jde o unikátní produkt nebo službu. Musí mít vysokou přidanou hodnotu, pak bude mít i globální potenciál. Stejně důležitá je pro nás ale i osobnost člověka, který s nápadem přichází. Má drajv? Dokáže lidi kolem sebe namotivovat? Je to lídr? Má silné vize? Skvělý produkt totiž nestačí. K tomu, aby uspěl, potřebuje skvělé lidi.  

A jsou tu takoví? 
Tady budu mírně kritický. Je jich méně, než bychom potřebovali. Stále se nám, a teď mluvím o celé republice, nedaří dostatečně sledovat a využívat aktuální trendy. Jsme hodně konzervativní národ. A bohužel se to projevuje i ve vzdělávání, kde to všechno začíná.

Potřebujeme v mladých lidech pěstovat takové dovednosti, jako jsou týmová práce, projektové myšlení, práce s vlastním talentem, vnitřní motivace, potřebujeme, aby se z nich stali aktivní spolutvůrci světa kolem sebe.  

JIC má ve střední Evropě špičkovou pověst, čím to je?
S rozvojem inovací a podporou startupů jsme začali poměrně brzo, takže máme náskok. Klíčová je ale také dlouhodobá podpora ze strany samosprávy. Kraj i město naší práci věří bez ohledu na politiku. V takovém prostředí se pracuje dobře a efektivně.

Zároveň upřímně říkám, že za dobrou pověstí a prestiží jižní Moravy jako takové jsou hlavně úspěchy firem, které jsme v minulosti podpořili. Ale za tím je další spousta práce, která možná není na první pohled tak patrná, ale díky ní tu právě takové firmy mohou vznikat. 

Můžete to upřesnit?
Řekl bych to jedním slovem – kultivace. Náš region je naprosto výjimečný svou kulturou. Lidé z různě velkých firem, institucí, univerzit, veřejné správy si důvěřují navzájem, dokážou si poradit, mluvit spolu, hledat příležitosti. To nikde jinde v České republice nenajdete.

Vzájemná důvěra je možná to nejcennější aktivum, které tu máme. A JIC na tom má velký podíl. V září jsme uspořádali konferenci Velvet Innovation, přišlo tři sta opravdu špičkových lidí od nás i ze zahraničí. Připravili jsme opravdu hodnotný program, ale nejlepší část? Networking. Lidé tu sdílí společnou vizi a vědí, že jen spolupráce nás k ní dovede. 

Je teď vůbec vhodná doba na zakládání firem? 
Právě teď je ta nejvhodnější doba. Hodně věcí se velmi rychle mění, a to ať v souvislosti s pandemií, nebo klimatickými změnami. Je vysoká míra nejistoty, a právě takováto doba přeje odvážným a kreativním lidem. Změny, v energetice, ve způsobu práce, v mobilitě… Tam všude je spousta podnikatelských příležitostí.  

S jakým rozpočtem pracujete? Je dostačující? 
Aktuálně pracujeme s rozpočtem přes 120 milionů korun. Přibližně polovinu tvoří zejména vyrovnávací dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Díky tomu můžeme poskytovat široké spektrum služeb od motivace středoškoláků přes podporu startupů až k provazování startupů s korporacemi.

A to vše se odehrává v kultivovaném prostředí, kde mohou vznikat ekosystémové projekty, jako je KUMST nebo FabHouse.

FabHouse je pokračovatel FabLabu? 
FabLab je digitální dílna, která poskytla tvůrcům přístroje, které by si třeba jinak nemohli dovolit. FabHouse je naše aktuální vize místa, které poskytne prostor nejen pro práci digitálních tvůrců, tedy pro další FabLaby, ale i zázemí pro technické spolky, pro vzdělávání, pro setkávání.  

A jak se zatím osvědčil kreativní hub KUMST? 
V kreativním průmyslu je ohromný podnikatelský potenciál a dává smysl poskytnout mu prostor pro rozvoj. Je to klíčová komponenta pro rozvoj celého regionu. I tady je totiž spousta příležitostí pro vznik firem s vysokou přidanou hodnotou.

KUMST poskytl prostor, kde mají kreativci zázemí a kde jim můžeme předávat to, co sami umíme. Věřím, že i díky KUMST se z Brna stane jedno z kreativních center střední Evropy a že tu budou vznikat další unikátní a krásné projekty.  

Máte víc takových projektů pro mladé lidi? 
Hodně se soustředíme na spolupráci s univerzitami a středními školami. Příští rok spustíme i online vzdělávací projekty pro středoškoláky a také platformu pro učitele s názvem Podnikavá mysl. Chceme jim pomoci v zavádění rozvoje podnikavosti do škol.  

Je něco, co byste potřebovali vy? 
Potřebovali bychom, aby nastupující vláda a nový ministr průmyslu a obchodu podpořili firmy s vysokou přidanou hodnotou. Efektivní podpora právě takových firem se odehrává v jednotlivých regionech, které mají svá specifika. Z národní úrovně nelze obsáhnout to, jak různorodý potenciál jednotlivé regiony mají.

Jsme součástí národní sítě inovačních center Ynovate, která je připravena pomoci, aby finanční podpora pro rozvoj inovací byla využita efektivně. A druhý apel opět na novou vládu je, aby se zaměřila na řešení legislativních problémů spojených s rozvojem firem s vysokou přidanou hodnotou, ať už je to rámec pro investování, nebo regulace spojená se vznikem univerzitních spin-offů.  

Co vás nejvíc baví na práci? 
Spousta věcí, ale na prvním místě bych zmínil možnost podílet se na tom, že tu vzniká příznivé prostředí pro talentované a kreativní lidi, jejichž podnikání může mít globální úspěch a měnit svět.