Začínala od nuly, teď má Simona Kijonková jasný cíl: rozdat letos desítky milionů korun nejpotřebnějším. Úspěšná podnikatelka a zakladatelka Zásilkovny spouští nadaci, která se zaměří na podporu sociálně znevýhodněných dětí a samoživitelek.

V České republice je podle Agentury pro sociální začleňování 539 obcí zatížených sociálním vyloučením. Oproti předchozímu roku jde o osmdesátiprocentní nárůst. Problém sociálního znevýhodnění znatelně dopadá i na děti. Netýká se však jen jich, ale může ovlivnit celou společnost.

„Velmi záleží na vzdělání dětí i na způsobech, jakými tráví volný čas. Sama se v sociálně vyloučených lokalitách pohybuji od dětství. Blízko jedné jsem vyrůstala a později v nich pracovala jako dobrovolnice,“ ohlíží se jedna z nejvlivnějších žen Česka.

„Aniž za to mohou, dostávají se děti z těchto regionů do situací, které neumějí řešit, a školy často nemají prostředky se problémům věnovat. Pokud dítě nevyrůstá ve zdravém a bezpečném rodinném a společenském prostředí, může inklinovat k účasti v ganzích, užívání drog či trestné činnosti,“ připomíná.

Letos má Nadace Simony Kijonkové rozpočet čtyřicet milionů korun a s podobnou nebo vyšší částkou hodlá nakládat i v následujících letech. Prostředky budou směrovány přímo k potřebným dětem či neziskovým organizacím. Kromě toho plánuje Kijonková otevření volnočasových center v sociálně vyloučených lokalitách, kde děti najdou bezpečné místo k trávení volného času i podporu při vzdělávání a osobním rozvoji.

„Od začátku svého podnikání jsem věděla, že chci pomáhat, a to zejména dětem a rodičům samoživitelům. Po exitu ze Zásilkovny jsem se rozhodla zaměřit nejen na další podnikatelské výzvy, ale také se pustit do svého zatím největšího dobročinného počinu,“ nastiňuje podnikatelka a tvář dubnového vydání Forbesu.

Zázrak
Vydání Forbesu Zázrak

Pro sociálně znevýhodněné děti do osmnácti let nabízí Nadace Simony Kijonkové podporu ve čtyřech programech: Rozvoj mimořádného sportovního či uměleckého talentu, Systematická příprava na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy, Účast na školních pobytových akcích a Péče o duševní zdraví.

Děti mohou získat až dvacet tisíc korun na pobytové akce, dvanáct tisíc na přípravné kurzy, patnáct tisíc na terapeutická sezení a podporu v podobě sportovního vybavení nebo uměleckých pomůcek.

Většina prostředků pochází z investiční společnosti JSK Investments manželů Kijonkových, nadaci ale podporují také partnerské organizace a individuální donoři. Peníze z nadace nejsou určeny na splácení dluhů a budou přímo posílány dodavatelům zboží či poskytovatelům služeb. „Je pro nás zásadní, abychom pomáhali zodpovědně a čestně,“ říká ředitelka nadace Barbora Bachmeierová.