Jedna z nejčastějších otázek všech rodičů zní: Jak dlouho mohu dítě nechat s klidným svědomím u počítače?  Odpověď je zdánlivě jednoduchá – co nejméně. Když si však uvědomíte, kde všude obrazovky na děti číhají, musí vám být jasné, že před nimi děti tak jednoduše neochráníte.

Stanovit přesný limit, kolik hodin je pro děti v pořádku a kdy už začíná působit digitální stres, je obtížné. V potaz musíte brát především věk dítěte a to, zda s technologiemi pracuje i ve škole či školce. I tak ale existuje několik základních pravidel, podle kterých byste se měli řídit.

Děti do dvou let

V tomto věku je doporučení jasné – žádný čas strávený nad obrazovkou.

Děti poznávají svět, jsou nastaveny na vytváření vztahů, jejich mozek je naprogramován k učení. A nejvíce se dítě učí v kontaktu s druhými.

Pokud je dítě v tomto věku s telefonem, je sociální kontakt jednoduše narušen. Nemůže se naučit dobře mluvit, rozpoznávat emoce druhých, navazovat vztahy.

Mozek dětí je nezralý a nemá vyvinutou pozornost natolik, aby byl připraven vnímat digitální média. Ačkoliv si mohou osvojit informace z mobilní aplikace, ani ve věku dvou let nejsou děti schopné bez dospělého přenést do trojdimenzionálního světa to, co se naučily.

Děti od tří do pěti let

Toto je věk, kdy se svět dětí začíná rozšiřovat za hranice rodiny, učí se navazovat vztahy s cizími dospělými a vrstevníky. S technologiemi pravděpodobně přicházejí do kontaktu už jen proto, že se stávají běžnou součástí vzdělávání v mateřských školách.

Řada odborníků nicméně poukazuje na to, že ani v tomto věku nejsou děti na technologie zralé. Mimo jiné proto, že nemají rozvinutou vůli a nedokáží si své aktivity samy korigovat. Existují sice kvalitní programy, které mohou rozšířit obzory dětí, obohatit jejich slovní zásobu nebo podnítit zájem. Je však obtížné rozpoznat, které to jsou.

Když už dítě sleduje pohádky nebo hraje hry, kontrolujte a vysvětlujte jejich obsah. Myslete ale na to, že v sociálních (ne digitálních) hrách je učíte sociální a emoční kontrole, flexibilnímu myšlení nebo vytrvalosti.

Děti jsou na vrcholu rozvoje svých motorických schopností, pokládají se základy jejich fyzické zdatnosti. Jako rodiče předurčujete úspěšnost dětí ve škole. Pokud tráví většinu času před obrazovkami, jsou jejich budoucí možnosti zablokovány.

Děti od šesti do dvanácti let

Malí školáci se o technologie už velmi živě zajímají.  Ale stále potřebují kontrolu rodičů nad jejich používáním.

Děti v tomto věku nemají dostatečně vyvinuté schopnosti sebeovládání a sebekontroly. Navíc se tuží jejich vůle, kterou je potřeba rozvíjet ve škole a sportem. V kolektivu navazují nové vztahy, zažívají první zklamání, ústrky nebo konflikty a s nimi je třeba se umět vypořádat face-to-face.

Mějte o aktivitách svých dětí přehled a komunikujte s nimi o tom, co v televizi sledují nebo jaké webové stránky navštěvují. Definujte čas strávený u obrazovky. Pokud již dítě má čas u počítače trávit, doporučujeme aplikace, které prokazatelně rozvíjejí například jejich kreativitu. A pokud trvá na hraní videoher, vyberte takové, které je možné hrát společně.

Maximálně podporujte čas dětí tzv. venkovními aktivitami. Čím více mají děti zážitků v reálném světě, tím více jim pak může vyvážené užívání technologií dát.

Teenageři nad dvanáct let

Z hlediska dopadu používání technologií jsou děti nad dvanáct let velmi problematickou skupinou. Důvodem je především narůstající význam vrstevníků a malý dopad restrikcí rodičů.

Děti hledají, kdo jsou a ke komu patří, usilují o nezávislost, experimentují a vstupují do intimních vztahů. Chtějí mít svůj účet na sociálních sítích a vyžadují soukromí při surfování na internetu.

V tomto věku se zúročí všechny předchozí snahy o zdravý vztah k technologiím, neboť sami rodiče již nemají na děti takový vliv. Při kladení požadavků na omezení technologií se budete často setkávat s emočními výbuchy a obcházením zákazů. Teenageři mají sklon k nekontrolovanému surfování na internetu, které jim v konečném důsledku může způsobit řadu psychických nebo fyzických problémů.

V tomto období se musíte obrnit trpělivostí a respektem. Vyjadřujte pochopení k jejich online potřebám, ale podporujte, aby co nejvíce aktivit probíhalo offline. Podporujte zdravé užívání technologií a učte děti pracovat se svým volným časem. Dobré je například pracovat s různými digital log programy, které samotné dítě upozorní, jak dlouho už je online.

Shrnutí závěrem

Pokuste se děti držet dál od digitálních médií tak dlouho, jak je to jen možné. V předškolním věku se jim snažte vyhnout úplně, pokud se s nimi však dítě seznámí, mějte to plně pod kontrolou a vše dětem pečlivě vysvětlete. Propojujte obsah toho, co vidí, s reálným světem.

Nedovolte dětem, aby používaly digitální média bez dozoru. Nedovolte dětem sledovat obrazovky před spaním, a už vůbec ne v pokojíčku či posteli. Myslete na to, že sledování obrazovek zkracuje dětem spánek.

Vyhýbejte se používání médií jako prostředku k uklidnění dítěte, existuje riziko, že se dítě nenaučí uklidnit jiným způsobem. Také si dávejte pozor na to, abyste děti neodkládali před obrazovky, protože chcete mít klid na něco jiného.

U teenagerů pěstujte zdravý vztah k technologiím, diskutujte s nimi a sledujte jakékoliv změny chování a ty s nimi řešte, strukturujte volný čas, abyste předešli nekontrolovanému hraní či surfování na internetu.