Centrální banky nepřestávají pumpovat peníze do ekonomiky, alternativní výnosy v podobě fixně úročených aktiv nesou žalostně málo a akciové trhy z této situace budou nadále profitovat,“ věří Pavel Kopeček, portfolio manažer se specializací na globální akciové fondy pod správou společnosti ČSOB Asset Management. Podle čeho vybírá firmy do portfolií a kde vidí aktuální trendy nejen na finančních trzích, ale i v chování investorů?

Spravujete globálně zaměřený akciový fond ČSOB Wealth Office Akciový. Můžete ho krátce představit?

Ačkoli fond ČSOB Akciový má dlouhou historii, jeho Wealth Office varianta pro movité klienty vznikla teprve nedávno. Během relativně krátké doby získala na popularitě a celý fond dosahuje objemu 7 miliard korun. Investiční příležitosti hledám především v USA a Evropě. Největší zastoupení mají americké společnosti, kde se nachází největší inovační potenciál. Evropa zase nabízí silnou tradici a korporátní kulturu. Rozvíjející se trhy zatím hrají menší roli. Do fondu nakupuji zejména přímé akciové pozice, a protože se jedná o diverzifikovaný produkt, aktuálně je ve fondu přibližně 80 značek. Z toho 10 společností, kterým nejvíce věřím, tvoří až třetinu portfolia.

Které společnosti patří do top desítky?

Jedná se o významné společnosti nebo firmy se silným příběhem. Například z ohromného a zdánlivě nekonečného hladu po datech budou těžit firmy z polovodičového sektoru, poskytovatelé cloudových řešení, data center nebo 5G sítí. Není proto překvapením, že tam uvidíte firmy jako Apple, Amazon, Alphabet a Microsoft. Walt Disney zase představuje vynikající expozici jak na návrat do normálu v podobě plných zábavních parků, tak i na nové způsoby trávení volného času, jako je streaming. Rostoucí zájem o elektromobilitu hraje zase do karet Volkswagenu. Se zájmem sledujeme, jak se automobilový průmysl mění ve spotřební elektroniku, zjednodušeně řečeno. Zmíněné hegemony potom doplňují firmy, které jsou dominantní ve svém segmentu a často s vysokými bariérami vstupu do odvětví.

Mottem akciového fondu je „Kupujeme firmy, které znáte“. Co to konkrétně znamená?

Domníváme se, že spousta klientů má stále nedůvěru k akciovým trhům a my jim chceme ten svět přiblížit a trochu zosobnit. U známých firem, jejichž produkty nebo služby využíváte, je pro vás mnohem snazší pochopit, co stojí za úspěchem dané firmy a identifikovat se s jejím příběhem.

Hledáme dlouhodobé trendy – společenské, demografické a technologické – a pak společnosti, které toho trendu umí chytře využít.

Ne pro každého je investování naprosto přirozené. Nevyhnutelně k němu patří i tržní poklesy, proto je dobré věřit svému portfoliu a vnímat své investice jako firmy nabízející kvalitní služby či produkty. Pak i těžší časy na finančních trzích jsou pro investora lépe zvládnutelné. Navíc je tu zajímavý efekt, že při využívání produktů a služeb firem z vašeho portfolia hrajete vlastně takovou „malou domů“, protože vaše spotřeba může mít pozitivní odraz ve vaší investici.

Co musí společnosti splňovat, aby se do vašeho portfolia kvalifikovaly?

Předně hledáme dlouhodobé trendy – společenské, demografické a technologické – a pak společnosti, které toho trendu umí chytře využít. Takové firmy, pokud to zvládají dlouhodobě, mají obrovský potenciál. Svět se neustále vyvíjí a vítězové minulosti mohou rázem stát na okraji zájmu a obráceně. Jak rychle může dojít ke změně nám názorně ukazuje současná pandemie. Velmi důležitým faktorem jsou silná rozvaha, to znamená nízké zadlužení, a zdravá firemní kultura. Neustále také monitorujeme bariéry vstupu a konkurenční výhody, naopak se snažíme vyhnout takzvaným dinosaurům, firmám, které jsou sice na trhu léta, ale možný rozvoj svého obchodního potenciálu zaspaly. Zbytečně také neriskujeme. Cílem není vydělat na spekulativních záležitostech a aktuálně „horkých tipech“, ale dosahovat dlouhodobého zhodnocení s přijatelnou kolísavostí. 

Kde nyní vidíte potenciál?

Pandemie zvýraznila mnohé trendy, které tu byly před ní, případně zrychlila nástup nových. Z tohoto pohledu se potvrdila správnost naší strategie, kterou nebylo potřeba příliš aktualizovat. Pokračuje odklon od hotovosti a s tím spojená e-commerce. Digitalizace a automatizace dostala nový úhel pohledu, firmy se musejí vyrovnat s nedostatkem zaměstnanců, případně s možností práce na dálku. Velmi živým tématem je také společenská odpovědnost a s tím i sílící tlak na firemní kulturu. Do nového desetiletí také vstupujeme s bezprecedentní výší nehmotného majetku v rozvahách firem a klesajícím podílem fixních nákladů, který vytváří ohromně dynamické prostředí. Po počátečním nadšení zobrazeném v cenách akcií bude právě udržitelnost konkurenční výhody a cenová síla kritická.

Akciové fondy se letos těší velké oblibě a růst jejich aktiv je rekordní. Čím si trend vysvětlujete?

Je to tak a je to svým způsobem až paradoxní vzhledem k tomu, co se aktuálně děje. A tím myslím pandemickou situaci a téměř nekončící omezení našeho života a práce. Na druhou stranu nízké úrokové sazby doslova vyhánějí investory z tradičních spořících produktů objevovat nové alternativy a s rostoucí pozitivní zkušeností se vztah k akciovým trhům mění.

Nízké úrokové sazby doslova vyhánějí investory z tradičních spořících produktů objevovat nové alternativy.

Movité investory může také lákat lepší daňové prostředí ve srovnání s nemovitostmi, kde do budoucna může hrozit zdanění druhé a každé další nemovitosti. Roli určitě hraje také růst akciových trhů v posledních letech, daný mimo jiné přílivem velkého množství peněz a podporovaný čilou aktivitou světových centrálních bank, jejíž konec je v nedohlednu. A i když investování do akcií u nás stále není běžnou záležitostí, dává smysl investovat především pravidelně a brát to za běžnou součást zdravého finančního smýšlení. Při investování také dosáhnete efektu složeného úročení, který je tím silnější, čím dříve začnete, a který Albert Einstein dokonce označil za osmý div světa. 

Nepřehnaly to centrální banky se svou aktivitou, bojíte se inflace?

Vysoká inflace je určitě téma číslo jedna posledních dní. Historie však ukazuje, že akciové investice dokázaly velmi spolehlivě chránit před inflací a investorům dlouhodobě přinášet reálné zhodnocení. Nesmíme zapomenout, že poptávková inflace se pozitivně promítá do tržeb firem, takže akciové trhy nadále považujeme za funkční prostředek zajištění kupní síly. V rámci naší strategie se navíc snažíme vybírat kvalitní firmy s udržitelnou konkurenční výhodou nebo významnou tržní silou a takové dokážou udržet své marže i v inflačním prostředí. A i když považuji současnou zvýšenou inflaci za dočasnou, zvolenou investiční strategii pokládám za odolnou i v případě delšího období rostoucích cen. Pohled na meziroční dvouciferný zisk mi zatím dává za pravdu. 

Dvouciferné zisky? Není čas na zinkasování?

Domnívám se, že pozadí, na kterém můžeme slavit tento úspěch, se stále nemění. Centrální banky nepřestávají pumpovat peníze do ekonomiky, alternativní výnosy v podobě fixně úročených aktiv nesou žalostně málo a akciové trhy z této situace budou nadále profitovat. Rád bych také varoval před časováním trhu. Známý investor Peter Lynch kdysi řekl, že investoři přišli o mnohem více peněz čekáním na korekce než v korekcích samotných. A i když se podaří načasovat výstup z trhu těsně před poklesem, skrytou pastí pak je návrat do akciových trhů, který se už velmi často načasovat nepodaří a investoři se do trhu vrací za vyšší ceny. Není třeba připomínat, jak je takový návrat do trhu obtížný z psychologického pohledu.

Změnilo se chování investorů v poslední době?

Myslím, že pandemie určitý posun ukázala. Oproti minulosti a předchozím korekcím jsme viděli daleko méně prodejních příkazů během největších výprodejů. Naopak velmi brzo po otočení trhů mnoho klientů správně vycítilo příležitost a zainvestovalo. Myslím, že velkou roli hráli také naši privátní bankéři, kteří celou tu situaci zvládli výborně a s klienty v obtížných časech dobře komunikovali. Chladná racionalita se následně odvděčila a klientům přinesla velmi pěkné výnosy.