Návrat většiny zaměstnanců hutní společnosti Liberty Ostrava do práce se odkládá o týden, tedy na pondělí devětadvacátého ledna. Liberty se nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií. Vrací se ale asi dvě stě pracovníků do provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie.

České tiskové kanceláři to v pondělí řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Mluvčí firmy Kateřina Zajíčková to potvrdila. Většina pracovníků Liberty i Tamehu byla naposledy v zaměstnání loni 21. prosince.

„Dokud nebude vyřešena situace se společností Tameh Czech, nelze znovu spustit vysokou pec číslo 3 a ocelárnu. Z tohoto důvodu zůstane většina zaměstnanců na takzvaných jiných překážkách na straně zaměstnavatele, a to do devětadvacátého ledna včetně, kdy budeme informovat o dalším vývoji tak, jak tomu bylo doposud,“ uvedla Zajíčková. Připomněla, že zaměstnanci Liberty dostávají náhradu mzdy v plné výši.

„Ve spolupráci se společností Veolia jsme obnovili vytápění provozu válcovny plochých výrobků a jeho sociální budovy. Zaměstnanci tohoto provozu se vrátí do práce třiadvacátého ledna, a přidají se tak k zaměstnancům provozu důlních ocelových výztuží, kteří se vrátili do práce již osmnáctého ledna a zaměřují se na výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou, jež naši zákazníci poptávají,“ uvedla Zajíčková.

Do práce do minulého týdne chodili jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě, nebo udržují v takzvaném teplém útlumu koksovnu. Šlo asi o čtyři sta lidí. Nyní jich bude dohromady okolo šesti set, tedy zhruba deset procent pracovníků. Liberty Ostrava má šest tisíc zaměstnanců, Tameh přes tři sta.

„Další provozy už se asi jen tak nepodaří připojit. Teď už to bude opravdu záležet na jednáních mezi Liberty a Tamehem. Byli jsme ubezpečeni, že se momentálně jedná na nejvyšší úrovni, to znamená na úrovni akcionářů,“ řekl Slanina.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Zaměstnanci obou firem jsou od loňského dvaadvacátého prosince doma, protože huť je bez energií. Tameh jejich dodávky zastavil. Návrat lidí do práce se posouval už třikrát, jako původní termín návratu huť uváděla 3. leden.

„Nadále jednáme se strategickými partnery společnosti Tameh Czech a jejím správcem, kterým jsme nabídli možnost opětovného spuštění elektrárny. Jsme přesvědčeni o tom, že již brzy nalezneme řešení,“ uvedla Zajíčková. Podnik podle ní vede také jednání se strategickými partnery a zákazníky o nákupu polotovarů (bram a sochorů), z nichž se mohou vyrábět finální produkty.

„Náš nový parní generátor dovezený patnáctého ledna z Nizozemska bude připojen k plynovodu do konce tohoto týdne. Jednalo se o složitý proces, který si vyžádal instalaci tři sta padesáti metrů nového potrubí. Naším cílem je uvést generátor do provozu začátkem února, proto usilovně pracujeme na splnění bezpečnostních a technických podmínek,“ uvedla Zajíčková. Dodala, že se firma plně věnuje realizaci svého komplexního optimalizačního plánu. Generátor má umožnit bezpečný restart koksárenských baterií.

Zatímco huť chrání od loňského prosince před věřiteli (především před insolvenčními návrhy a exekucemi) moratorium vyhlášené soudem, Tameh skončil v prosinci v úpadku. V insolvenčním návrhu uvedl, že mu jeho jediný zákazník Liberty Ostrava za služby už půl roku neplatí.

Insolvenční správce Dominik Hart uvedl, že pohledávka Tamehu za Liberty činí zhruba 1,8 miliardy korun. Mluvčí Tamehu Patrik Schober minulý týden řekl, že Okresní soud v Ostravě vydal soudní příkaz, aby Liberty Tamehu okamžitě zaplatila pět set milionů korun.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty. Kvůli značnému zpoždění s platbami hrozil Tameh huti omezením dodávek energií už loni na jaře.