Distributorovi potravin Bidfood Czech Republic za finanční rok končící letošním 30. červnem vzrostl meziročně zisk o 100,4 procenta na 788,8 milionu korun, tržby se zvýšily o 32 procent na 14,24 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy.

Podle zprávy hospodaření společnosti ovlivnila rostoucí inflace, což se promítlo do poklesu prodejů. Zpráva dále uvádí, že 88 procent tržeb za prodej zboží a vlastních výrobků společnost realizuje na českém trhu. Vyváží ale také například do Velké Británie, Itálie, Polska nebo na Slovensko.

Firma je zároveň největším distributorem potravin do oboru gastronomie v Česku. Věnuje se také výrobě a zpracování potravin. Vlastní továrnu na výrobu zmrzliny na Opavsku a v Dýšině u Plzně má podnik na zpracování masa.

V Kralupech nad Vltavou Bidfood provozuje podnik na zpracování zmrazených ryb, kterým projde 5 tisíc tun ryb ročně. Provoz otevřela letos poté, co původní balírna ryb v roce 2020 shořela. Do nového provozu firma investovala 400 milionů korun.

Do portfolia společnosti patří značky Nowaco, Prima, Mrož, Petron, Coronet Gurmet a Bagetier, které se prodávají v maloobchodních prodejnách. Firma uvádí, že většina potravin, které distribuuje z vlastní výroby nebo od ostatních potravinářských firem, je mražené zboží.

„Pro rok končící 30. června 2023 předpokládáme udržení stávajícího obratu s důrazem na dosažení stejného objemu prodejů s minimálním dopadem na marži, kterou vzhledem k současným podmínkám trhu nejspíš nebudeme schopni udržet,“ uvedla společnost k výhledu na další finanční rok.

Firma uvádí, že je součástí nadnárodní supiny Bidcorp, což je druhý největší distributor potravin na světě. Za minulý finanční rok zaměstnávala v průměru 1343 lidí, což je meziročně o 97 více.