Státy eurozóny čelí významné finanční zátěži, varovala Evropská centrální banka ve zveřejněné publikaci. Mezi tlaky na veřejné finance podle ECB patří zejména stárnutí populace, nutnost vyšších výdajů na obranu v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině, nutnost investic do digitalizace veřejné správy a finanční dopady změn klimatu. Zemím platícím společnou evropskou měnou centrální bankéři doporučují v příštích desetiletích snižovat deficity veřejných financí.

Z materiálu vyplývá, že země eurozóny jako celek musejí v reakci na zmíněné tlaky do roku 2070 snížit deficity státního rozpočtu o pět procentních bodů hrubého domácího produktu. Jak spočítal britský deník Financial Times, to by při dnešním výkonu ekonomik zemí používajících společnou evropskou měnu odpovídalo 720 miliardám eur (17,95 bilionu korun).

Požadavky na jednotlivé země se liší podle závažnosti problémů. Slovensko potřebuje dosáhnout deficitů nižších téměř o deset procent HDP, Španělsko o osm procent a Belgie o bezmála osm procent. Před těmito státy tak podle dat ECB stojí nejvýraznější snižování deficitů. Na opačné straně stojí Estonsko, kterému do roku 2070 stačí snížit deficit o méně než jedno procento.

ECB upozorňuje, že finance západních států v desetiletích po skončení studené války těžily z takzvané „mírové dividendy“. Mohly si dovolit výrazně snížit výdaje na obranu a prostředky využít k jiným účelům, případně ke zlepšení stavu veřejných financí. Naopak od roku 2014, kdy Rusko obsadilo a anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, se země NATO zavázaly výdaje na obranu zvyšovat až na dvě procenta HDP.

„Pokud by všechny země eurozóny (včetně těch, které nejsou členy NATO) zvýšily své výdaje na obranu na dvě procenta HDP, znamenalo by to odhadem 71 miliard eur (1,77 bilionu korun) dodatečných výdajů ročně, což odpovídá půl procentu HDP eurozóny,“ vypočítávají centrální bankéři.

Evropská komise ve středu doporučila zahájit disciplinární řízení se sedmi členskými zeměmi EU, které překračují stanovené rozpočtové deficity. Jde o Belgii, Francii, Itálii, Maďarsko, Maltu, Polsko a Slovensko. V eurozóně z této skupiny není pouze Maďarsko a Polsko.

Uvedené státy loni u deficitů překročily tříprocentní strop ve vztahu k HDP. Pravidla fungování EU mimo jiné stanoví, že členský stát musí deficit veřejných financí udržovat do tří procent HDP a veřejné zadlužení do 60 procent HDP.