Peněžní trh se snižováním úrokové sazby ČNB oživuje, společně s investorskou aktivitou. S klesajícími sazbami přitom není nic lepšího než využít investičních příležitostí, u kterých si zajistíte fixaci vysokých výnosů na delší období.

S Rondou si můžete zafixovat až devítiprocentní roční výnosy u korunových a 7,5procentní u eurových úvěrů. Snadnější řešení k poražení inflace a mnohonásobnému překonání výnosnosti spořicích účtů snad neexistuje.

Česká P2B platforma Ronda Invest, působící na trhu od roku 2017, úspěšně rostla navzdory nepříznivým podmínkám úvěrového a realitního trhu v posledních letech, a to jak v objemu poskytnutého financování lokálním SMEs, počtu aktivních investorů na platformě, tak i jimi zainvestovaného objemu peněz.

Obchodní ředitel Ronda Invest Lukáš Blažek v rozhovoru přibližuje princip poskytování podnikatelských úvěrů, možnosti investování i další plány společnosti.

Lukáš Blažek, obchodní ředitel Ronda Invest. Foto: Miroslav Belančin

Co vyzdvihuje investování na vaší P2B platformě nad ostatní investiční příležitosti?

Investování do akcií či dluhopisů podléhá vysoké volatilitě, a proto je vhodné investice diverzifikovat například využitím alternativních typů investic. Takovými jsou kupříkladu nemovitostní fondy, umění, sběratelský alkohol nebo právě úvěrové pohledávky u Rondy.

Investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi může být navíc vhodné i pro investorské nováčky. Lze totiž začít s malými částkami (jeden tisíc korun nebo padesát eur) a zvyknout si na zhodnocování peněz. S investicemi se u nás navíc nevážou žádné vstupní a správní poplatky.

Diverzifikovat můžete mezi jednotlivými druhy investic, ale i napříč odlišnými úvěrovými případy, do kterých lze investovat. Každá investice je neodmyslitelně spjata s určitou mírou rizika. Ta je u nás ale snížena na minimum díky zajištění nemovitostmi doprovázenému důkladným přezkoumáním bonity dlužníka.

O tom nejlépe vypovídá naše dosavadní stoprocentní spolehlivost ve včasném vyplácení veškerých získaných výnosů i původních investovaných částek. Investoři si u nás dohromady vydělali přes 152 milionů korun.

Úvěry poskytujete zejména na menší developerské projekty. Podle čeho rozhodujete o schválení žádosti o podnikatelský úvěr?

Zajímá nás zkušenost klienta z daného oboru, tedy historicky zrealizované projekty, a samozřejmě ten konkrétní, který chce klient profinancovat. Dále je posuzována hodnota, lokalita a celková vhodnost nemovitosti, kterou se úvěr zajišťuje. K poskytnutí financí musí podnikatelé doložit svou podnikatelskou historii a čisté výpisy z úvěrových registrů.

Žádný obor podnikání a účel úvěru, který je v mezích zákona, pro nás není na blacklistu. Umíme klientům i v rámci jedné úvěrové linky vyřešit více různorodých účelů najednou – provozní financování, refinancování nákladnějších úvěrů, neúčelové prostředky pro rezervu v podnikání a další.

Čemu přisuzujete dosavadní stoprocentní spolehlivost splácení zainvestovaného finančního kapitálu investorů i získaných výnosů?

Soustřeďujeme se výhradně na nemovitostní odvětví, které je jedním z nejstabilnějších ve zhodnocení hodnoty. Nefinancujeme konsolidace špatně splácených dluhů. Dbáme výhradně na zajištění nemovitým majetkem s tím, že máme vždy u nemovitostí zástavní právo první v pořadí s LTV do sedmdesáti procent.

V našem případě se jedná zejména o rodinné a bytové domy, stavební pozemky nebo jejich kombinaci v atraktivních lokalitách. K úvěrům máme vždy s dlužníky sepsané notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti. Ty by v případě nesplácení závazků urychlily proces vymáhání dluhu.

Jaké jsou výhledy Rondy na nadcházející rok?

Vzhledem k rozvíjejícím se aktivitám na sousedním Slovensku plánujeme rozšiřovat svou působnost i do dalších států EU. Nedávno jsme proto spustili veškeré distribuční kanály v angličtině, včetně registračního procesu na založení participace, který nezabere více než pět minut.

Chceme zůstat věrní tomu, v čem jsme dobří, a nadále držet standardy řízení rizik a umožnit našim investorům investování při minimálním riziku. Lze očekávat více eurových investičních příležitostí, a diverzifikovat tak své investice mezi odlišné měny.

Dle hesla „Vydělávejte na úvěrech zajištěných nemovitostmi“ si Ronda klade za cíl efektivně zhodnocovat drahocenné úspory investorů a pomoct financovat perspektivní projekty podnikatelům, kteří z poskytnutých úvěrů financují svůj rozvoj a dále profitují.