Skupina Koor má vlastní fond, ze kterého financuje rozvoj svých energeticky úsporných a udržitelných projektů. Zákazníkům navrhuje řešení na míru, která energeticky zefektivní provoz jejich budov nebo areálů. Všechny své projekty následně provozuje, aby mohla garantovat energetické úspory. Proč je energetika pro investory garantovaným byznysem, vysvětluje v rozhovoru Milan Orlovský, CEO, a Michal Hesek, COO společnosti Koor.

Vaše firma je na trhu třináct let, proč jste fond zřídili právě teď?

Orlovský: Nastal ten správný čas. Zjednodušeně řečeno – klientům snižujeme náklady na energie. Právě ty nebyly donedávna tématem, kterým by se firmy zabývaly. Zatímco ještě před dvěma lety tvořily náklady na energie pouhých deset procent z finančních nákladů firem, momentálně je to v některých případech až třicet procent a více.

A to už je náklad, který z energetiky a energetických opatření činí téma, kterým se zabývají nejen vedení firem, ale i veřejný sektor.

Pro některé subjekty je to až likvidační riziko. Poptávka po našich službách tedy roste, a chceme‑li růst i my, potřebujeme investiční kapitál. Na druhé straně to ovlivňuje i komplexní změna energetického sektoru. Ta odráží příchozí „revoluci“ způsobenou obrovskými změnami, které souvisejí s vývojem technologií či klimatickými změnami.

Fond jste založili loni, jak se vám daří? Jaký je zájem investorů?

Orlovský: Náš KOOR ESG SICAV fond je zalistován v České republice, je funkční a momentálně jej tam nabízí dvanáct prodejních kanálů a další tři na Slovensku. Raising probíhá, cílem je do konce letošního roku vysbírat sedm milionů eur a tento cíl bychom měli splnit.

Mezi investory se o vašem fondu mluví jako o zeleném, proč?

Hesek: Prioritou fondu je být zelený. Deklarujeme, že veškerý investiční kapitál bude použit v udržitelných projektech. Zjednodušeně řečeno – jde o projekty zaměřené na šetření CO2 . Investor tedy nevkládá peníze do něčeho virtuálního. Umíme mu přesně vyčíslit, kolik tun CO2 jsme díky změně technologií a provozu v našich projektech ušetřili, jelikož všechny naše projekty spadají do energetického managementu a měření spotřeb energií.

V loňském roce jsme v našich projektech ušetřili 8345 tun, což je množství, které by dokázalo za stejné období pohltit 380 tisíc stromů.

Energetika zažívá momentálně svůj boom a díky tomu rostete i vy. Vaše tržby vzrostly meziročně o sedmdesát procent. Jaký očekáváte další vývoj?

Hesek: Energii potřebujeme a také v budoucnu budeme potřebovat. Je to tedy stabilní byznys, což vnímají i investoři. Navíc události posledních let ukazují, že je to i strategická oblast. Přechod z fosilních zdrojů na obnovitelné způsobuje v energetice revoluci, která s sebou přináší nové technologie a postupy.

Snažíme se být lídrem na trhu v inovacích a do návrhů řešení šitých našim klientům na míru implementujeme nejnovější technologie. Zároveň sledujeme změny legislativy a přizpůsobujeme tomu naše řešení. Aktuálně je před námi velká výzva, je jí náš nový produkt „energetické společenství“, jeho řízení a správa.

Do portfolia služeb jsme zařadili také využívání bateriových úložišť v rámci agregace vzhledem k velkému rozvoji solárních elektráren. V letošním roce očekáváme růst tržeb o čtyřicet procent.

V  loňském roce prošla skupina Koor ratingem ESG a  získala v  hodnocení společnosti EcoVadis stříbrnou medaili. Jak to zasahuje do fungování fondu? Ovlivňuje to rozhodování investorů?

Orlovský: Být zelený je dnes moderní a je snadné říci: „Naše firma je zelená.“ Dokázat to na konkrétních datech je již náročnější. Ve firmě se držíme hesla: zeleně, sociální, digitální. Rating ESG byl proto pro nás přirozeným pokračováním toho, co už děláme. Jen jsme to zhmotnili do dat, která nadnárodní společnost EcoVadis vyhodnotila.

Dostali jsme se do deseti procent nejlépe jimi hodnocených firem v energetickém sektoru na světě za daný rok. Je za tím hodně práce, ale také nadšení. Do zlaté medaile nám chyběl jeden bod, co se budeme snažit dohnat v následujícím hodnocení. Díky ESG a našemu nefinančnímu reportu jsme pro investory naprosto transparentní.

Co to znamená?

Hesek: Nefinanční report nebo jednodušeji řečeno ESG report začíná být v Evropě regulován a standardizován, jelikož nám v letošním roce přibyla komplexní standardizace z dílny Evropského parlamentu. Investorům to umožňuje vidět ucelená strukturovaná data o firmě. Díky němu umí získat kompletní přehled o firmě a podívat se na srovnatelná data u konkurence.

Platí ESG report i  pro fond?

Hesek: Ano, je tomu tak. Jsme pod kontrolou Národní banky ČR, které musíme každý rok zdokladovat, že projekty, které provádíme, jsou opravdu zelené a udržitelné. Naši investoři tak kromě výnosů získávají i „zelenost“. Pokud například nějaká finanční instituce potřebuje zdokladovat, že má ve svém portfoliu společnosti nebo akcie, které jsou opravdu zelené, investováním do našeho fondu získá garanci. Bude moci přesně vykázat svou zelenost, a to v objemech ušetřeného CO2.

Přechod na obnovitelné zdroje energie výrazně otřásá trhem. Fotovoltaika je prezentována jako všelék. Existuje i  jiné řešení?

Orlovský: Fotovoltaika rozhodně není záchranou pro všechny. Je to časově omezená a sezonní záležitost, klient je odkázán na sluneční záření. Ve spojení s bateriovým systémem však zákazník získává flexibilitu při využívání získané a uložené elektrické energie.

V budoucnu proto chceme zalistovat nový podfond, který je určen právě k investování do OZE (obnovitelných zdrojů energie) projektů, jakými jsou například zmiňovaná bateriová úložiště či fotovoltaika. Investor, který investuje do našeho fondu KOOR ESG SICAV, si tak bude moci vybrat ze dvou podfondů: může investovat do zelených projektů energetické účinnosti nebo do OZE projektů.