Česká energetická skupina Energo-Pro dosáhla v prvním pololetí letošního roku provozního zisku před odpisy a zdaněním 169,4 milionu eur, zhruba 4,15 miliardy korun. Meziročně je to nárůst o dvaapadesát procent.

Ke zvýšení zisku přispěly zejména výnosy z prodeje a distribuce elektřiny, především v Bulharsku a Gruzii. Výnosy skupiny naopak po poklesu cen elektřiny meziročně klesly o osm procent na 642,8 milionu eur, tedy asi 15,75 miliardy korun.

Energo-Pro v pololetí ve svých vodních elektrárnách vyrobila přes 1,44 terawatthodiny elektřiny, což je meziročně nárůst o dvě procenta. Podle firmy k tomu přispělo zejména zlepšení hydrologických podmínek v Turecku a Bulharsku, které vykompenzovaly nepříznivé podmínky v Gruzii. Celkově však zisk z výroby skupině klesl meziročně o 6,5 procenta, a to zejména kvůli snížení cen v Bulharsku.

Skupině se v pololetí dařilo především v distribuci a prodeji elektřiny, kde zisk stoupl meziročně až o 128 procent. Hlavní část růstu skupina zaznamenala v Bulharsku a také v Gruzii.

Úroveň hrubé zadluženosti společnosti na konci letošního prvního pololetí činila 698,5 milionu eur, v přepočtu 17,1 miliardy korun, což je podle skupiny oproti konci roku 2022 bez výraznějších změn.

Společnost Energo-Pro byla založena v roce 1994 ve Svitavách. Vlastní a provozuje vodní elektrárny ve čtyřech zemích – v Gruzii, Turecku, Bulharsku a České republice. Kromě hydroenergetiky se zabývá distribucí a prodejem elektřiny a provozuje distribuční sítě v Bulharsku a Gruzii s více než 2,3 milionu zákazníků.

Do skupiny patří i výrobce turbín a strojů pro vodní energetiku Litostroj Group. Celková instalovaná kapacita elektráren společnosti činí 857 megawattů, roční výroba elektřiny přesahuje 2,5 terawatthodiny. Skupina také loni zahájila stavbu vodní elektrárny v Kolumbii, když získala veškeré potřebné licence.