Máte byznys? A můžeme vidět, jak je na tom s ESG? Pokud pro vás udržitelnost v podnikání znamená maximálně třídění kancelářského papíru, měli byste zpozornět.

Vykazování konkrétních dopadů podnikání na životní prostředí a společnost se od začátku roku 2025 přímo týká více než dvou tisíc velkých českých firem. A menší podniky obchodované na burze to čeká od roku 2027. Na rozdíl od obecných formulací, které uvádějí nyní, je nově musí umět konkrétně vyčíslit.

Poukázání na to, jak se dané společnosti s udržitelností popasovávají, a následně i doporučení konkrétních opatření pro zlepšení mezer přinese druhý ročník ESG Ratingu, vyhlašovaného Asociací společenské odpovědnosti ve spolupráci s odborníky z Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Přihlášky do letošního ročníku, jehož partnerem je magazín Forbes a také společnost Visa, byly spuštěny 1. května a společnosti se mohou přihlašovat do 11. června. Tak jako v předchozím roce bude výsledkem přehled deseti velkých a deseti malých a středních firem, které jsou v ESG opravdu dobré. Nově se mohou účastnit i sociální podniky.

„Cílem je usnadnit organizacím implementaci jednotlivých kritérií ESG do svých strategií, ukázat jim, že se udržitelnost ekonomicky vyplatí a představit české veřejnosti příklady dobré praxe firem, které se udržitelnosti aktivně věnují,“ vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

„Na podzim minulého roku jsme se díky průzkumu od Ipsosu mezi našimi členy dozvěděli, že termín ESG zná dobře šedesát procent z nich a pro dvě třetiny je udržitelnost jeden z klíčových aspektů, které berou v potaz při rozhodování o směřování organizace. Letos chceme, aby se podobně zvedalo i povědomí v dalších českých firmách a organizacích,“ doplňuje.

Výzkumníci z FPH VŠE ratingu hodnotí hlavně, jak podrobně se firmy jednotlivým tématům v rámci ESG věnují a jak jsou je schopné komunikovat. „Rating sleduje, nakolik daná firma poctivě a transparentně informuje o svých dopadech na ESG faktory a nakolik o zlepšení svého ESG usiluje,“ vysvětluje Ladislav Tyll, odborník na podnikové strategie a akademický ředitel programu CEMS, v jehož rámci rating na vysoké škole vzniká.

Do pilotního ročníku ESG Ratingu se zapojilo osmdesát sedm firem s dvaadvacetiprocentním podílem na HDP České republiky v roce 2021. Výsledky například ukázaly, že až sedmdesát osm procent velkých firem se zabývá výpočtem a odhadem emisí na různých úrovních, ale liší se v tom, jak podrobně emise sledují. Detailně měří přímé emise a nepřímé emise z produkce koupených energií, hůře na tom jsou ve sledování ostatních nepřímých emisí.

Rating také znovu poukázal, že české firmy zaostávají v podílu žen ve svém vedení. Mezi stovkou největších českých firem je ve vedení firmy v průměru pouze devět procent žen, ve velkých firmách, které se v ESG Ratingu umístily v top desítce, je zastoupení žen mezi jednateli a členy představenstva čtrnáct procent – asi dvaapůlkrát méně než u velkých podniků v rámci průměrných hodnot zemí OECD.