Studenti Podnikohospodářské fakulty VŠE, kteří nastoupí v příštím akademickém roce, už nebudou muset psát závěrečné bakalářské práce. Podle děkana Jiřího Hnilici přestaly být užitečné, když je za studenty dokáže napsat generativní umělá inteligence.

Bude to přelomový rok. Ti, kdo začnou v podzimním semestru studovat na Vysoké škole ekonomické v Praze, konkrétně na její Podnikohospodářské fakultě, budou první, kteří nebudou muset psát bakalářskou práci v současné podobě. Vedení fakulty po dlouhých debatách došlo k závěru, že je nahradí takzvaný bakalářský projekt. 

Důvodů je víc, ale tím hlavním jsou nástroje umělé inteligence, s nimiž studenti umějí pracovat a je velmi obtížné až nereálné to odhalit. „Proto nahradí klasické písemné práce nová forma, u níž bude zřejmé, že jde o vlastní práci studenta,“ vysvětluje děkan Jiří Hnilica v rozhovoru pro Forbes.

Ukazuje se tedy, že za studenty píše bakalářské práce umělá inteligence? 

Jde o jeden z důvodů. Mnohem pravděpodobnější stále momentálně je, že si student nechá práci zpracovat profesionální agenturou než AI. Bohužel jich existuje v Česku, ale i ve světě, opravdu hodně. 

Příchod AI pro nás byl spíš impulzem, že je načase systém změnit způsobem, který je v souladu s dlouhodobou strategií fakulty. To znamená pojmout závěr bakalářského studia prakticky, což dává mnohem méně prostoru pro plagiátorství a studenti si do života odnesou mnohem více užitečných zkušeností.

Co bakalářské práce nahradí?

Teoretické písemné bakalářské práce nahradí takzvaný bakalářský projekt v rozsahu deseti ECTS (Evropský kreditní systém pro vysokoškolské vzdělávání – pozn. red.). Ten bude možné splnit řadou způsobů dle preferencí a možností studenta. Půjde buďto o odbornou stáž v kombinaci s podrobnou zprávou ze zahraničního studijního pobytu, účast na fakultním výzkumném projektu, či konkrétní podnikatelský projekt. 

Můžete být konkrétnější? Co bude muset student odevzdat?

Studenti, kteří půjdou cestou stáže, si budou muset stáž splnit na konkrétním projektu některé z našich partnerských firem. U podnikatelského projektu budeme vyžadovat, aby student založil a rozjel v nějaké podobě vlastní podnikání. Výzkumně zaměření studenti budou mít možnost bakalářský projekt splnit účastí na výzkumném projektu, které na fakultě realizujeme. 

A za jakých podmínek budou moci studenti využít umělou inteligenci?

Umělou inteligenci bude jednoznačně možné při psaní prací využívat a jsme tomu otevření. Zakazovat ji by byl stejný nesmysl, jako například zakazovat vyhledávač Google. Naším záměrem nicméně je, aby AI nebyla zneužívána. Jinými slovy, aby ji studenti využívali jako nástroj a aby tak činili eticky, tedy aby uváděli, kdy a jak byla použita. Dokonce na použití AI už existuje citační norma.

Nemáte obavy, že byste se mohli dostat do konfliktu s legislativou? 

Nahrazení stávajících bakalářských prací bakalářskými projekty nám platná legislativa umožňuje.

A jak to bude v příštím akademickém roce s diplomkami?

Diplomové práce budou mít nadále současnou podobu, ale i v jejich případě podnikneme kroky vedoucí k tomu, že při jejich tvorbě bude možné AI využít jen omezeně. Budou zaměřeny výrazně výzkumně. To znamená, že se budou sbírat jedinečná data, a tedy nebude příliš prostoru pro případné plagiátorství přes AI.

Navíc vedoucí prací budou se studenty mnohem úžeji spolupracovat na předem vymezených a schválených tématech diplomových prací. Na supervizi diplomových prací budou mít vedoucí i díky omezení teoretických bakalářských prací mnohem více kapacit. 

Nám bude v případě diplomových prací jedno, jestli student AI využil či ne, pokud prokazatelně dokáže své postoje či postupy v práci před komisí dobře obhájit a správně reagovat na protiargumenty jejích členů. 

Jste první fakultou, která v rámci VŠE toto zavádí? 

Ano, jsme první fakultou, co tuto formu ukončení bakalářského studia volí.

Hodně jste tento krok zvažovali? A bylo při rozhodování vedení fakulty jednotné? Přece jen je to velká změna… 

Jednotní jsme nebyli, zejména v počátcích. Jde o opravdu radikální změnu. Na druhou stranu se jednalo o rozhodnutí, kdy jsme vyhodnocovali dohromady různé aspekty a hlavně soulad se současnou strategií fakulty. Například řada našich předmětů obsahuje seminární práce, a tedy studenti budou muset i tuto písemnou formu zvládat. 

Chceme, aby studenti byli propojovaní s našimi firemními partnery na projektech, které dávají všem zainteresovaným skutečný smysl. Když jsme všechny tyto aspekty probírali na poradách vedení, tak i na kolegiu děkana (poradní výbor děkana, kde jsou mimojiné vedoucí všech kateder, pozn. redakce) jsme postupně došli k jednohlasnému konsenzu.