Nejsou mezi námi, jejich peníze však kráčí dál… Platí to i pro filantropy: jména jako Táta, Wellcome či Hughes žijí v podobě nadací a fondů a zdá, že budou žít navěky. A totéž nejspíš potká Billa Gatese i Warrena Buffetta.

S laskavou nadsázkou by se šlo ptát, zda náhodou nejde o „malou domů“. Ale jelikož je filantropie vážná věc a indická neziskovka EdelGive Foundation je respektovanou organizací, výsledku věříme: největším filantropem posledních sta let je Ind.

Jmenuje se Džamšéddží Nušírvándží Táta, založil firmu Tata Group (vzpomínáte si na jejich malinká auta?) a v souznění s českou transkripcí jeho příjmení se mu říká otec indického průmyslu.

Jeho krajané se letos rozhodli spočítat, kdo věnoval nejvíc peněz na dobročinné účely – včetně již zesnulých superboháčů, jejichž jméno žije dál právě v podobě filantropie, o kterou pečují potomci či nadace, případně kombinace obojího.

Metodiku měli následující: sečetli sumy, které kdo kdy věnoval, a k nim přidali hodnotu nadačních fondů. Což Táta vymyslel jako opravdu štědrý táta, 66 procent kapitálu holdingové společnosti Tata Sons totiž náleží trustům, které se věnují filantropii.

Proto ona celková horentní suma přesahující 102 miliardy dolarů. Obecně jsou jasnými šampiony Američané, v padesátihlavém žebříčku jich je dohromady 38. Následuje pět Britů, tři Číňané, dva Indové a po jednom Portugalci a Švýcarovi.

Celkový objem této filantropie činí 832 miliard dolarů a udržitelnosti bohulibých záměrů nahrává to, že „jen“ 329 miliard bylo rozdáno a dalších 503 miliard tvoří majetek fondů, který by měl generovat další a další peníze.

Džamšéddží Táta, 102,4 miliardy dolarů

Narodil se v roce 1839 a doslova zahltil Indii továrnami. Dědictvím jednoho muže jsou třeba Tata Chemicals, Tata Motors, Tata Steel, Tata Capital, Tata Starbucks a mnohé další. Rozhodl se podporovat oblasti, které chudou a lidnatou zemi souží dodnes – školství a zdravotní péči, už za svého života polovinu jmění věnoval na založení Akademie věd v Bengalúru.

Forbes Digital Premium