Obor informačních technologií se vyvíjí nevídaným tempem. S trochou nadsázky by se dalo říct, že ubývá „kliků“ a uživatelský komfort rovná se maximální míra automatizace. Společnost Asseco Solutions s těmito trendy drží krok už úctyhodných 30 let.

S ERP systémy HELIOS, které podnikům zefektivňují provoz a snižují náklady, postupně ovládla třetinu tuzemského trhu a daří se jí i na Slovensku. Jak se mění IT odvětví zejména v oblasti ERP vysvětluje Jiří Hub, výkonný ředitel a předseda představenstva Asseco Solutions, který ve firmě působí téměř od jejího počátku.

Co je ERP systém a jak pomáhá firmám a živnostníkům? 

Zkratka ERP vznikla v 90. letech a znamenala Enterprise Resource Planning neboli plánování podnikových zdrojů. My používáme nejraději výraz podnikový informační systém (IS), který je pro firmy srozumitelnější.

ERP systém byl definován jako integrovaný IS, který pokrývá alespoň tři ze čtyř základních firemních agend – financí, výroby, logistiky či lidských zdrojů. Správný systém může firmě či podnikateli ušetřit významné zdroje, a to včetně finančních.

Navíc může zajistit daleko vyšší produkci ve stejném čase. Kromě toho, že je dnes ve firmě dobrý IS samozřejmostí, může pro ně v některých odvětvích znamenat i výraznou konkurenční výhodu.

Asseco Solutions se soustředí i na umělou inteligenci a strojové učení. Jak tato odvětví využijete ve firemním ERP systému? 

Umělá inteligence a machine learning jsou zřejmě největším fenoménem dneška. Zatímco umělá inteligence je podle mého názoru trochu zneužívána jako marketingový výraz, machine learning je zásadní věc, kterou by lídři na trhu podnikových procesů měli rutinně využívat.

Firmám zásadně pomáhá s automatizací. Jednoduše řečeno, v rutinních procesech razantním způsobem eliminuje chyby způsobené lidským faktorem. Stroj přesně spočítá, které části procesů lze zautomatizovat a nastaví a hlídá příslušné parametry. Od toho okamžiku může vše běžet, a být průběžně přizpůsobováno, zcela automatizovaně.

Je na tuzemském trhu dostatek odborníků pro takto specializovaná odvětví?

Je to stejné jako se všemi specialisty na trhu práce – je jich málo. V případě umělých inteligencí a machine learningu je situace složitější, protože se jedná o relativně nový obor. Obecně je nejen český, ale i evropský trh práce ve velmi špatném stavu. Zejména střední Evropa trpí dlouhodobě tímto vedlejším negativním dopadem nízké nezaměstnanosti.

A Česko je v tomto ohledu nechtěným premiantem. Již pět let vedeme žebříček nejnižší nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Dva roky jsme se dokonce pohybovali na hranici 2 % a v posledních měsících k ní opět nezadržitelně směřujeme.

Proto je jednou z priorit naší společnosti umožnit kolegům a odborníkům podílet se na vysoce specializovaných a rozvojových projektech. Vnímáme to jako motivačním faktor, který nám přiláká ty správné mozky. Samozřejmě kromě celé řady firemních benefitů, které ale považujeme spíše za standard.

Jak jsou technologie důležité v transformaci na Průmysl 4.0, o kterém se v souvislosti s českou ekonomikou mluví? 

Jsou naprosto klíčové. A nejde jen o českou ekonomiku, osobně bych hovořil minimálně o ekonomice evropské, která nás také významně determinuje. Často říkám, že výkladní skříní Průmyslu 4.0 je Německo. Tam je dokonce tato transformace ze strany vlády již dobré desetiletí podporována.

O tom si u nás zatím můžeme nechat zdát, nicméně české průmyslové podniky si význam této transformace velmi dobře uvědomují a nepodceňují ji. Spolupracujeme s nepřebernou řádkou firem, které do digitalizace a automatizace již mnoho let investují.

A já osobně bych je bez nadsázky označil za vysoce konkurenceschopné na vyspělém evropském průmyslovém trhu. V tomto ohledu je provázanost sousedních ekonomik Česka a Německa rozhodně ku prospěchu věci.

Koronakrize zasáhla mnohá odvětví různou intenzitou. Jak se uplynulé dva roky projevily ve vašem byznysu?

Myslím si, že odvětví informačních technologií koronakrizi přežilo bez větších následků. A dobře se daří i naší společnosti. Úplně na začátku, v březnu 2020, jsme všichni měli velké obavy o zdraví našich pracovníků a přijímali jsme i různá restriktivní opatření. Nicméně v letošním roce se již nikdo na covid vymlouvat nemůže, všichni jedeme na plné obrátky.

V obdobích, kdy není lockdown, dokonce fungujeme v majoritním režimu i osobně. Byť jsme IT firma, neprobíhá u nás komunikace výhradně on-line. Jednou z našich základních firemních hodnot je totiž lidskost. Proto se snažíme být ve styku s našimi zákazníky i kolegy osobně. A oni to oceňují.