Královská investice? Minimálně investice spjatá s královstvím a jeho proslulými panovníky. Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, jejichž investiční fond Vesa Equity tento týden oznámil nabytí 5,35procentního podílu v britské Royal Mail, cílí na úspěšnou budoucnost, zároveň se ale dotkli velké tradice trvající přes 500 let.

Royal Mail je jakási privatizovaná obdoba České pošty. Kořeny společnosti, ve které jsou Křetínský s Tkáčem díky transakci, jejíž detaily nebyly zveřejněny, třetími nejsilnějšími akcionáři, sahají až do léta Páně 1516.

Pro vlastní potřeby a potřeby královského soudu ji založil anglický panovník Jindřich VIII. z rodu Tudorovců. Čili muž, který měl šest manželek, z nichž dvě nechal popravit, a stal se předobrazem Shakespearovy divadelní hry.

Popraven byl v důsledku občanské války i Karel I. Stuart, ale než se tak stalo, zpřístupnil v červenci 1635 doručovací a kurýrní službu veřejnosti.

Do současných obřích rozměrů se Royal Mail rozrostla ze skromných začátků. Třicet let poté, co začala služba fungovat pro všechny v monarchii, měla pouhých 45 pracovníků. Dnes zaměstnává 162 tisíc lidí.

Britská Královská pošta stojí i za převratným zavedením první dopisní známky na světě. Známka vydaná roku 1840 je zvaná Penny Black, nesla portrét královny Viktorie a umožňovala za jednotný paušál jednoho centu poslat dopis na jakoukoliv vzdálenost.

Známka Penny Black z roku 1840. | Foto Wikipedia

V souvislosti s vynálezem známky je třeba zmínit sira Rowlanda Hilla, učitele a reformátora. Zřejmě apokryfní příběh vypravuje, že si Hill jednou všiml smutku chudé slečny, jež si nemohla dovolit přijmout psaní od snoubence, poněvadž tehdy platil za doručení adresát. Hill začal přemýšlet, jak dosavadní systém změnit.

Výsledkem tohoto přemýšlení byla vize známky, jež se opírala o předpoklad, že bezpečné, rychlé a snadné doručování dopisů přispěje k prosperitě společnosti.

Ne že by Hill neměl odpůrce. „Jeho plán je naprosto nesmyslný, jde o bláznivý předpoklad nepodložený fakty,“ mínil sekretář poštovního úřadu a politik William Leader Maberly, velmi brzy se však ukázalo, že „nesmyslný plán“ ani trochu nesmyslný není: před známkou bylo doručováno 67 milionů dopisů ročně, čtyři roky poté už 242 milionů a Hill má dnes v Londýně sochu.

Měnil se pochopitelně i způsob doručení zásilek. Kurýři na koních byli postupně vytlačeni dostavníky, od roku 1830 začala být pošta přepravovaná vlakem. Po strmých stezkách devonského hrabství šplhali ještě počátkem minulého století s naloženými koši osli, současně se však na počest korunovace Jiřího V. uskutečnila v roce 1911 premiérová letecká přeprava pošty mezi Hendonem a Windsorem.

Dostavník Royal Mail v roce 1804. | Foto Harvard University

Jako Big Ben či dvoupatrové autobusy se staly anglickými ikonami též červené poštovní schránky. Jejich zavedení je přičítáno viktoriánskému romanopisci Anthonymu Trollopovi; jeho ve své době velmi populární knihy jsou dnes přijímány rozporuplně, jeho nejvýznamnějším dílem jsou tak sloupovité poštovní boxy. Těch je podle odhadů po Británii asi 116 tisíc, nejstarší z roku 1853 stojí na místě Barnes Cross v hrabství Dorset u kanálu La Manche.

Výrazná červená barva není jen poznávacím znamením boxů Royal Mail, ale rovněž vest doručovatelů. I tato barva svítí tradicí – je používaná od poloviny 18. století, kdy vystřídala šarlatový kabát a černý cylindr. Na počátku první světové války se kvůli nedostatku mužů objevily i pošťačky, pro něž byla připravena speciální uniforma se sukní a slaměným kloboukem.

V historii Královské pošty se zrcadlí i obecné dějiny a pokrok. Například emancipace: devatenáctiletá Jean Cameronová musela během poštovních pochůzek přeskakovat potoky a zdolávat náročný terén, což jí sukně komplikovala. Roku 1941 proto požádala o kalhoty, bylo jí vyhověno a od té doby jsou kalhoty součástí dámských uniforem.

Portrét královny Alžběty II. od Dorothy Wildingové | Foto Wikipedia

Dorothy Wildingová se zase stala první fotografkou, jež pro Royal Mail nafotila portrét vladaře, který byl na známkách v letech 1952 až 1967. Focenou panovnicí byla Alžběta II., jež kraluje dodnes a jejíž iniciály nesou mnohé poštovní boxy společnosti, kterou nyní spoluvlastní Křetínský s Tkáčem.

Česko-slovenské duo podnikatelů mohlo do Royal Mail proniknout na základě zákona z roku 2011, který umožnil přechod státní společnosti do soukromých rukou. Za loňský rok utržila Královská pošta 10,6 miliardy liber při provozním zisku 160 milionů liber, letos ovšem její akcie oslabily o přibližně 30 procent.

Bůh nechť ochrání královnu! Křetínský s Tkáčem nechť ochrání investici do úctyhodné a více než pětisetleté tradice.