Nadační fond Neuron, který už dvanáct let podporuje vědu a výzkum, předal dnes ceny excelentním českým vědkyním a vědcům. Udělil tři ceny za celoživotní přínos vědě, sedm cen pro mladé nadějné vědce a novinkou je Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu.

Ceny Neuron jsou prestižní vědecká ocenění udělovaná nejlepším vědkyním a vědcům v České republice. Díky příspěvkům mecenášů Nadačního fondu Neuron, kterými jsou třeba Václav Dejčmar, Libor Winkler nebo Karel Janeček, se pojí s osobní finanční prémií pro oceněné.

Světovost laureátů pak zajišťuje mezinárodní vědecká rada, která se spolupodílí na jejich výběru. Nejvyšší ocenění, Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě, získala tři jména. 

Lékař Josef Prchal, světově proslulý hematolog, fyzik Václav Petříček, který významně posunul českou krystalografii, a matematik David Preiss, řešitel zásadních matematických problémů, kterému kolegové říkají geniální matematik. Společně s oceněním každému z nich náleží finanční odměna milion a půl korun, kterou jim Nadační fond Neuron poskytne z darů mecenášů.

Rada Neuronu také ocenila sedm vědeckých nadějí, cenu získávají Jan Hladký za novátorské aplikace spojitých metod v teorii grafů, Lenka Zdeborová za komplexní řešení fyzikálních problémů pomocí algoritmů na bázi neuronových sítí, Jitka Palich Fučíková za výzkum v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění, Prokop Hapala za objasnění a teoretické propracování základních principů nové mikroskopické metody s ultravysokým rozlišením, Zuzana Musilová za výzkum evolučních procesů ryb a zkoumání jejich adaptací z inovativních úhlů, Martin Tancer za přínos k řešení algoritmických a strukturálních problémů v topologii, Petr Sedláček za výzkum rolí firem a startupů v makroekonomice.  

Každá Cena Neuron pro mladé nadějné vědce je spojena s finanční odměnou 500 tisíc korun.

Letošní novinkou se stala Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu, kterou získali vědci Vítězslav Bryja a Kamil Paruch společně s transferářem Radoslavem Trautmannem. Cenu získávají za akademický spin-off CasInvent Pharma, který se zabývá vývojem léku proti leukemii. 

Propojování vědy a byznysu patří vedle popularizace vědy k hlavnímu poslání Nadačního fondu Neuron,“ říká předsedkyně správní rady a spoluzakladatelka fondu Monika Vondráková.

Ceny Neuron se rozdělovaly už po dvanácté. Moderátorem večera byl Karel Kovy Kovář a vedle vědců se také představili další světově úspěšní Češi, jako je Josef Průša, Jaroslav Beck nebo Klára Kolouchová.

„Jsem ráda, že letos můžeme ocenit nejen vědce, kteří se věnují základnímu výzkumu, ale také ty, kteří své objevy dál zpracovávají a aktivně se snaží, aby jejich práce měla co největší dopad na celou společnost,“ dodává Vondráková.

Cílem Cen Neuron je pozvednout prestiž vědců v naší zemi a upozornit na jejich důležitost pro celou naši společnost. Vyplaceno už bylo 110 milionů na popularizaci a podporu české vědy 99 českým vědkyním a vědcům.