Detekce koronaviru v těle je dnes již poměrně banální záležitostí. Mnohem obtížnější je odhalit, zda je vir v napadeném organismu aktivní, zda se množí a případně které konkrétní orgány napadá. I to by se ale mohlo změnit. Na vývoji takového testu pracuje brněnská biotechnologická firma BioVendor patřící společnosti Consillium miliardáře Tomáše Němce.

„V souvislosti s koronavirem je sice velmi ošemetné cokoli předpovídat, přesto předpokládáme, že na podzim se bude do určité míry opakovat loňský scénář, vir se začne rychleji šířit a bude docházet k reinfekci. Z tohoto důvodu je naší ambicí dodat produkt na trh v listopadu či v prosinci,“ říká Michal Kostka, CEO BioVendor Group.

Firma už prý ví, na jakém principu dokáže zpřesnit diagnostiku, která poskytne lékařům mnohem podrobnější informace. V současnosti běží klinické ověření metody a na stejném principu by ráda zpřesnila i diagnostiku jiných závažných virových onemocnění, například BK virů u pacientů po transplantaci ledviny.

„Díky speciálnímu softwaru se díváme na to, co se v organismu zasaženém koronovirem děje. Máme ambice nabídnout lékařům možnost odlišit pacienty, kteří překonají onemocnění sami díky vlastnímu imunitnímu systému, od těch, kteří budou pravděpodobně potřebovat intenzivní péči. Identifikovali by se tím pacienti s největším rizikem závažného průběhu choroby,“ říká Kostka.

Laicky a zjednodušeně řečeno, data získaná testy a nově vyvinutý software dokážou na základě hladin orgánově specifické microRNA a virové microRNA odhalit postup viru a také to, nakolik poškozuje srdce, ledviny nebo jiné životně důležité orgány.

Budoucí produkt BioVendoru navazuje na ten, který už byl uveden do praxe. Týká se sekvenování viru a odhalení jeho jednotlivých mutací a byl vyvinut společně s bioinformatickou firmou Bioxsys z Ústí nad Labem.

„Spolu s unikátně navrženou chemií jsme vytvořili software pro analýzu dat z přístrojů, díky kterým mohou laboratoře sekvenovat čili číst kompletní genom viru a získat informace o jeho změnách i šíření. Obohacení základních dat o epidemiologické informace pacienta a jejich dlouhodobé ukládání je klíčem k tvorbě statistických analýz, které pomohou v boji s epidemií,“ vysvětluje Petr Brož, spoluzakladatel a CEO Bioxsysu.

Můžeme zamezit, aby se agresivní vir masově šířil v určitém regionu.

Michal Kostka doplňuje jeho slova příkladem: „Dejme tomu, že na západě Čech vznikne daleko infekčnější varianta viru a postupem času se bude šířit republikou. Díky tomu, že ji včas zachytíme, sice už nepomůžeme primárně zasaženému regionu, ale můžeme být o krok napřed v jiných a zamezit, aby se agresivní vir nekontrolovatelně a masově šířil i tam.“

Informace získané softwarem umožňujícím statistickými metodami odhalovat vývoj covidu, tedy vznik a šíření jeho mutací a díky tomu i schopnost viru uniknout imunitě očkovaných, lze výhodně kombinovat s  popsaným testem na to, jak se vir chová v těle pacienta.

Tyto a další produkty naplňují vizi Tomáše Němce, podle Forbesu šestnáctého nejbohatšího Čecha s majetkem 16,7 miliardy, s nimiž v roce 2017 BioVendor do své skupiny kupoval.

„Z firmy, která se po svém vzniku zaměřovala převážně na distribuci zahraničních výrobků, se Biovendor posunul na významného vývojáře a výrobce vlastní klinické diagnostiky,“ konstatuje Němec spokojeně. A dodává, že firma se díky svým aktivitám mění z velkého hráče ve střední Evropě na středně velkého hráče v celoevropském měřítku.