skip to main content
Peníze

I stará škola musí inovovat, říká šéf české pobočky vídeňské banky Gutmann

Majetek ve správě v hodnotě překračující 26 miliard eur a finanční služby určené výhradně pro movité klienty, jejichž jmění dosahuje nejméně jednoho milionu eur. Mezi nimi majitelé a majitelky rodinných firem, vrcholní manažeři a manažerky, ale i významná jména světa umění nebo sportu.

Vídeňská privátní banka Gutmann patří mezi podniky staré školy, které těží z dlouholeté tradice a ve svých krocích zůstávají nadále konzervativní. Jednou z důležitých hodnot, na níž si stoletá instituce dodnes zakládá, je proto úzký osobní kontakt s klientem, který umožňuje hlubší vhled do jeho situace a potřeb.

Tradice jsou však hodnotné jen do té míry, kdy byznysu nebrání v dalším rozvoji. Podle Tomáše Končického, který už deset let zastává pozici šéfa její pražské pobočky, se i banka Gutmann musí bezpodmínečně přizpůsobit novým trendům v moderním bankovnictví.

Reklama

Stále více tak do popředí míří digitální nástroje, umožňující klientům spravovat finance na dálku, jak to vyžaduje dnešní rychlá doba. Změna přichází především v oblasti komunikace s klientem a jeho rychlejším informování – ať už o portfoliu nebo o finančním světě jako takovém.

“Starším generacím stačilo potkat se se svým bankéřem prakticky jednou za tři měsíce. To dnes ale neplatí. Současná generace podnikatelů potřebuje mít přístup na svůj účet nonstop a mít možnost ovládat ho na dálku. A to naše systémy dříve neumožňovaly,” říká Končický.

Banka, kterou v roce 1922 založil významný rod severomoravských průmyslníků, však zůstává konzervativní směrem ke kryptoměnám a dalším digitálním platidlům.

Zatím nejsme přesvědčeni, že bychom chtěli v portfoliích našich klientů držet kryptoměny.

“Ačkoliv je banka schopna zajistit poradenství i v této oblasti, zatím nejsme úplně přesvědčeni, že jsou kryptoměny takovými finančními nástroji, které bychom chtěli v portfoliích našich klientů držet,“ podotýká šéf české pobočky.

Reklama

Daleko více se podle Končického stává tématem udržitelnost. Banka proto klienty informuje o tom, jaký dopad na životní prostředí mají firmy, do nichž se chystají investovat. Problematika však stále rezonuje hlasitěji v Rakousku, než právě v Česku nebo Maďarsku, kde Gutmann v současnosti rovněž působí.

“Službu poskytujeme všem klientům. Je ale na nich, aby si sami rozhodli, jestli je to téma, které je zajímá,” doplňuje Končický, který patří mezi partnery privátní banky. Zhruba z osmdesáti procent ji ovládá rodina Kahane, která se do vlastnických struktur zapojila poprvé v roce 1957.

Původní majitelé a zakladatelé banky však patřili k potomkům významného rodu Gutmannů z Lipníka nad Bečvou, který spolu s Rothschildy stál za rozmachem Vítkovických železáren po ekonomické krizi spojené s krachem na vídeňské burze roku 1873.

Bratři Wilhelm a David Gutmannovi do vedení podniku později získali také schopného manažera Paula Kupelwiesera, který nastartoval změny v sociální politice společnosti a opravdový rozmach Vítkovic.

Ze společných vazeb střední Evropy těží banka podle Končického i v moderní době. Není tedy až tak překvapivé, že se region, v němž dnes Gutmann operuje, z podstatné části kryje s územím bývalého rakousko-uherského mocnářství. A to i s přesahem mimo zmíněné trhy.

“Jedná se o trhy, které banka historicky zná a jsou pro ni čitelné. Své působení v tomto regionu navíc vnímá jako dlouhodobě perspektivní,” uzavírá Tomáš Končický, který tuzemskou pobočku vede od jejího vzniku před deseti lety.

Reklama
Reklama