„Nikde není psáno, že je povinností portfolio manažera, či vlastně jakéhokoliv investora, reagovat na každý záchvěv na trzích či novinový titulek. Někdy to může být obtížné, ale „stay the course“ považuji za zlaté pravidlo,“ říká Martin Horák, portfolio manažer ve společnosti ČSOB Asset Management, který má dvacetileté zkušenosti se správou investičních fondů a strategií nejbohatších klientů ČSOB. A podle něj má trpělivost cenu zlata i v současné turbulentní době.  

Jaký je tedy ten kurz, kterého by se měli investoři držet? 

Pro současnou situaci, respektive letošní rok, vidím jako hlavní scénář pokračování hospodářského oživení. V portfoliích tak stále držím vyšší podíl firem z odvětví spotřebního zboží. Ze střednědobého pohledu je v portfoliích potřeba věnovat zvýšenou pozornost dostatečnému zastoupení technologických firem a sektoru alternativních energií. V těchto střednědobých tématech bychom se neměli nechat zviklat případnými krátkodobými výkyvy.  

Kde vidíte aktuální příležitosti pro budoucí výnosy?

Zajímavým fenoménem poslední doby jsou spekulativní vlny na některých méně významných akciích, vedené skupinami retailových investorů organizovanými na sociálních sítích. Do těchto aktivit se ovšem v rámci portfolií nezapojuji a dávám přednost racionálně opodstatněným investicím do společností, které jsou lídry ve svých oborech, vytvářejí zisky a v neposlední řadě také demonstrují svoji schopnost přizpůsobovat se měnícímu se světu. 

Například?

Podívejme se, jak si třeba společnost Walt Disney poradila se zavřenými kiny a zábavními parky, když se velmi rychle a úspěšně pustila do streamingu a chystá se atakovat vedoucí pozici Netflixu. Na poli elektromobility zase přechází do ofenzívy Volkswagen. To, že firma existuje mnoho desítek let, nemusí nutně znamenat, že je nepřizpůsobivým dinosaurem. Do kvalitních firem, které se jsou v podstatě synonymem moderní ekonomiky, jako jsou Apple, Google, či Amazon samozřejmě investuji také, ale neomezuji se pouze na ně.

Co považujete při správě majetku za nejdůležitější?

To úplně nejdůležitější se podle mě odehrává ještě předtím, než se peníze ve formě vkladu do portfolia dostanou ke mně, jedná se o správnou volbu základní investiční strategie. V této oblasti je klientovi k dispozici privátní bankéř, který klienta zná nejen jako výstupy z tabulek, ale také jako člověka. Právě v tomto kroku jsou nastaveny investiční cíle a také očekávání klienta. 

Jak ale reagovat na nečekané zvraty, které nejsou v současnosti nijak neobvyklé?

Z pohledu portfolio manažera považuji při správě majetku za nejdůležitější zachovat chladnou hlavu i v časech turbulencí na finančních trzích a vyvarovat se unáhlených rozhodnutí učiněných pod tlakem. Za velmi důležité považuji také nebát se dívat klidně o něco dále do budoucna. Jak bude svět vypadat za 5 či 10 let? Pokud jsou v portfoliu správně vybrána střednědobá témata, poskytuje to jeho výkonnosti dlouhodobě jakýsi vítr do plachet. Průběžné sledování vývoje trhů a krátkodobější taktická alokace do jednotlivých titulů jsou samozřejmě také důležité, nicméně bez dodržování předešlých principů, je dosahování investičních cílů mnohem těžší.

Jak často zasahujete do dění v portfoliu?

Portfolia upravuji průběžně. Zásadnější změny v celkovém nastavení obvykle nejsou potřeba častěji než jednou za měsíc či dva. Když je potřeba, reaguji na dění úpravami v portfoliu samozřejmě ihned. Finanční trhy jsou nevyzpytatelné, ale v ideálním případě se dá portfolio na některé události připravit i předem. Například na podzim jsem se v týdnech před americkými prezidentskými volbami soustředil zejména na témata jako spotřební zboží, průmysl a infrastruktura, které byly perspektivní při jakémkoliv výsledku voleb. Potěší mě, když se podaří zachytit nějaký trend, který trvá třeba několik měsíců. Minulý rok se podařilo zachytit obě zásadní sektorové rotace na akciových trzích – na jaře technologie a zdravotnictví, na podzim zmíněné spotřební zboží a průmysl.

Co přesně v ČSOB jako portfolio manažer spravujete?

Jde především o řadu strategií určených pro klienty nejvyšších klientských segmentů ČSOB banky, kterými jsou Privátní bankovnictvíWealth Office. To jsou převážně smíšená portfolia, která řídím jako celek. Pak mám ale také produkty, u kterých řídím pouze dluhopisovou část, a to v korunách, nebo amerických dolarech. Celkem se jedná o objem prostředků přibližně ve výši 40 miliard korun. 

Co musí člověk splnit, aby si mohl koupit produkt, který spravujete?

Musí být především klientem ČSOB Private Banking nebo Wealth Office. Vstupenkou do tohoto segmentu je určitý minimální objem majetku, a i samotné produkty mají určitý vstupní objem, od kterého se správou začínáme. 

Co mají produkty pod vašima rukama přinést klientovi?

Produkty jsou stavěné jako komplexní investiční řešení a v podstatě tak mohou být jedinou investicí v portfoliu klienta a stále splňovat pravidla dostatečné diverzifikace a být obsahově aktuální v čase. Produktová řada smíšených strategií pro Privátní bankovnictví – Privátní portfolio fondů nabízí prostor pro různé typy investorů od velmi konzervativního až po ty dynamičtější. Klientovi se snažíme přinést především pohodlnou a transparentní službu, která naplní jeho investiční očekávání. Ta se samozřejmě u různých klientů liší od pokrytí inflace až po maximalizaci zisků v dlouhodobém horizontu i za cenu většího kolísání hodnoty investice. Úkolem portfolio manažera je v rámci aktivní správy provádět v portfoliu průběžně úpravy k zajištění takového zhodnocení investice, které očekávání klienta naplní. 

ČSOB je součástí jedné z největších evropských bankovních skupin, belgické KBC Group. V Česku patří v oboru privátního bankovnictví dlouhodobě ke špičce. ČSOB Private Banking v letošním roce už posedmé obhájil titul Nejlepší privátní bankovnictví pro Českou republiku magazínu Euromoney, ve kterém pořadí určují sami účastníci průzkumu.