Investor Dmitrij Kaminskij si myslí, že našel recept na dlouhověkost: odměnu v hodnotě milion dolarů, kterou věnuje prvnímu člověku, který překoná současný rekord v dožití a oslaví 123. narozeniny.

Kaminskij je partnerem ve společnosti Deep Knowledge Ventures. Ta investuje do začínajících startupů, které se zabývají prodlužováním života – podporuje například ty, které se zabývají umělou inteligencí, personalizovanou medicínou nebo gerontologií. (Naposledy se o této firmě mluvilo, když v roce 2014 do svého představenstva zařadila právě umělou inteligenci – algoritmus předpovídající nejvhodnější investice.)

Ale zpět ke Kaminského nabídce – její cíl je dvojí: zvýšit zájem veřejnosti o výzkum dlouhověkosti a motivovat lidi k tomu, aby žili déle.

investor starnuti done

Dmitrij Kaminskij.

Zatímco první cíl je relativně reálný a díky předpokládané publicitě snad i celkem dosažitelný, u druhého už je to pochybnější. Sice se dají najít jisté důkazy pro určitou „pružnost smrti“, týká-li se to financí a s nimi spojených rozhodnutí – jistá studie z roku 2003 popsala, že někteří lidé žili déle, když se museli vypořádat se změnami v legislativě daní z nemovitosti. Ale sami autoři přiznali, že tato studie nebyla dostatečně průkazná.

Nejdéle žijící osoba na světě v dějinách byla Francouzka Jeanne Louise Calment, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let a 164 dní. Slavnou se stala i díky tomu, že přežila svého právníka, který od ní v roce 1965 koupil její byt a dohodl se s ní, že jí bude posílat fixní částku každý měsíc až do její smrti. Logicky čekal, že paní Calment zemře dříve než on, a byt tak připadne jemu. Ale to se nestalo.

Když s Jeanne Louise Calment smlouvu uzavíral, bylo jí 90 let, právníkovi 47. Když v roce 1995 ve věku 77 let zemřel, suma, kterou jí zaplatil, už dvakrát přesáhla hodnotu bytu. Jeho vdova pokračovala v placení až do smrti paní Calment o dva roky později.

Mohlo v tomto případě k dlouhověkosti paní Calment přispět její odhodlání vyhrát tuto svým způsobem sázku? Alex Zhavoronkov, autor knihy The Ageless Generation a CEO společnosti Insilico Medicine, říká: „Lidé spolu soutěží ve všem – sportu, bohatství, inteligenci, kráse, filantropických činech, a dokonce i askezi. Ale nesnaží se soutěžit v dožití se vyššího věku a překonat tyto rekordy.“

„Století lidé mají zrovna takový výskyt mutací a poškozené genetické informace jako jiné subjekty. Pomáhají jim ale geny dlouhověkosti, které je dokážou vyrušit,“ vysvětluje Nir Barzilai, ředitel Ústavu pro výzkum stárnutí při Albert Einstein’s College of Medicine. Je trochu pozdě na to, motivovat lidi k delšímu životu, pokud to takříkajíc nemají v genech.“

V současné době je nejstarší osobě na světě skoro 116 let, což dává Kaminskému minimálně sedm let, než bude muset odměnu vyplatit – a pokud bychom měli usuzovat na základě dosavadních empirických zkušeností, bude to trvat ještě o něco déle.

Pokud bude Kaminskij muset platit, musí spoléhat na to, že jeho první cíl, tedy inspirovat lidi k výzkumu dlouhověkosti, se naplní – nikoli jen doufat, že jeho odměna bude motivovat současné stoleté lidi. Ale i po vyhlášení této milionové odměny už spřádá další plány. Příště, říká, se zaměří jak na dlouhověkost, tak na zdravotní stav. Jeho první nápad? Pořádný balík peněz pro prvního člověka nad sto let, který uběhne maraton pod určitý časový limit.