Doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích, jako je umělá inteligence, je šest konkrétních oblastí, které mají obrovský potenciál změnit zemi. Proto tam musí směřovat velká část strategických investic, řekl v pátek na konferenci Česko na křižovatce premiér Petr Fiala. Zmínil i modernizaci státní správy či vzdělávacího systému.

Vyzval k dostavbě české dopravní infrastruktury a zásadnímu posílení české energetiky, což jsou podle něj sektory, kde je potřeba vyrovnat státní dluh. Zmínil také důležitost rozvoje elektromobility, klíčovou surovinou je v tomto ohledu podle něj lithium. „V České republice máme evropské ložisko lithia, tři až pět procent dosud objevených celosvětových zásob. Proto pracujeme na tom, abychom co nejdříve spustili těžbu, ideálně v roce 2026,“ řekl.

Za další strategické oblasti označil produkci čipů či umělou inteligenci. „Máme neobyčejně silné zázemí v oblasti výzkumu a vývoje umělé inteligence. Zároveň zůstáváme průmyslově orientovanou zemí, a včasné osvojení AI pro nás může být buď obrovskou konkurenční výhodou, nebo naopak zásadní hrozbou. Je tedy v našem bytostném zájmu, abychom v dalších letech zvládli propojit práci českých výzkumníků s tradičním českým průmyslem.“

Problémem Česka podle něj není absence vize, ale široké a dlouhodobé celospolečenské shody na hlavních prioritách směřování republiky. „Jsem přesvědčen, že Česko může opět patřit mezi nejvyspělejší země světa, pokud v následujících letech dokáže naplno využít svoji geografickou polohu, ekonomický a lidský potenciál tak, aby se z ní stala opravdová hlavní křižovatka Evropy,“ uvedl.

Fiala očekává, že v dalších týdnech a měsících se v rámci nového Výboru pro strategické investice odehrají dvě důležité diskuse. Jedna se bude týkat konkrétních legislativních změn, jež usnadní výstavbu dopravní, energetické a síťové infrastruktury. „Bylo by skvělé, kdyby tyto návrhy schválil parlament už v první polovině příštího roku,“ uvedl. Druhá diskuse se podle něj musí zabývat otázkou konkrétního financování jednotlivých strategických projektů.

Zdůraznil však, že investice nejsou dotace, podle něj musí být garantovaná jejich ekonomická návratnost. Cestu ve financování investic vidí v kombinaci prostředků z veřejného a soukromého sektoru nebo větším zapojením Národní rozvojové banky, doplnil Fiala. „Stávající struktura ekonomiky je nevýhodná. Neumožňuje takový růst mezd a staví nás do nevýhodné pozice vůči zahraničním koncernům,“ míní.

Energetika je jednou z klíčových oblastí, kam by strategické investice měly směřovat, v minulosti byla opomíjená, řekl. Dvě předchozí vlády podle něj lehkovážně rušily jaderné tendry, a proto v dohledné době Česká republika nemůže počítat s energií z nových jaderných bloků, uvedl. „Podle různých odhadů nám už do deseti let může chybět zhruba deset terawatthodin elektřiny,“ řekl předseda vlády.