Tým

Odpovídá Lubo Smid, CEO STRV

STRV je předním developerem mobilních a webových aplikací

V STRV jsme si vyvinuli systém, díky kterému můžeme nově příchozí zaměstnance zapojit do práce už během jejich prvního dne. Náš „onboarding“ bych rozdělil na tři následující kategorie:

1) První nastává tehdy, když se s novým členem týmu domluvíme na nástupu, ale ten je až za měsíc nebo dva. S novým člověkem je třeba být průběžně v kontaktu, a proto mu posíláme novinky, které se ve firmě dějí, a také ho zveme na všechny akce, které pořádáme.

2) Druhá fáze je samotný nástup, kdy nováčkovi přiblížíme fungování firmy, vysvětlíme, jak probíhá výměna technických znalostí, a seznámíme ho s týmem.

3) Ve třetí fázi máme tzv. Lucky Lunch, kdy nejnovější členy týmu pozveme na oběd s lidmi z jiných oddělení, se kterými by se běžně při práci nesetkali.