Vít Horký je spoluzakladatelem a CEO startupu Brand Embassy, který vytváří platformu pro digitální zákaznickou péči. Ačkoli byl loňský rok pro rychle rostoucí pražskou firmu rekordní (zdvojnásobila příjmy a dostala se do break-evenu), neobešel se bez manažerského přešlapu.

Před několika týdny jsme se spoluzakladatelem stáli před zaplněným karlínským vestibulem našich kanceláří a 60 zaměstnancům oznamovali, že rušíme neomezenou dovolenou. Následovala (z dnešního pohledu zcela logicky) vlna nevole. Lidé se cítili zrazeni, někteří byli naštvaní a jiní měli pocit, že už jim nevěříme. Druhý den ráno mi pod návalem zpráv a dotazů div nespadl Slack.

Zrušit benefit, který jsme sami hrdě zaváděli, byla jedna z mých velkých manažerských chyb. Takto jsem se k ní dostal.

Před třemi lety jsme se rozhodli, že svým kolegům věříme natolik, že je necháme vybrat si, kdy a na jak dlouho mohou odjet na dovolenou. Jinými slovy jsme zavedli neomezené placené volno. Koncept přenášení co největší svobody a zodpovědnosti na jednotlivce je v souladu s naší firemní kulturou, takže nám takový benefit dával velký smysl. A asi není třeba dlouze rozvádět, že také přilákal nové talenty.

Navzdory nadšení jsme se trochu obávali, co nastane. Zda nebudou kolegové odkládat povinnosti, aby strávili celé léto v Chorvatsku nebo zimu v Alpách. V následujících měsících jsem si ale všiml něčeho zvláštního – neomezené volno nezpůsobilo nikterak dramatický nárůst dovolené v rámci celé firmy ani v průměru jednotlivců.

Receptem na zvýšení produktivity týmu rozhodně není odebrání času, kdy může každý dobít baterky.

Přestože benefit nikdo nezneužíval, spokojenost lidí v práci se zvýšila. Neměříme to sice jednotnou metrikou, ale pravidelně se zaměstnanci mluvíme o tom, zda jim vše vyhovuje, případně co bychom mohli zlepšit. Řada nově příchozích nám sdělila, že se k Brand Embassy připojili zejména díky možnosti pracovat flexibilně.

Vše se změnilo na mítinku během posledního lednového dne letošního roku. Začali jsme se spoluzakladatelem prezentovat čísla, která ukázala, že jsme zažili nejlepší rok v naší historii. Zdvojnásobili jsme prodeje, dostali se provozně do break-evenu a začali firmu připravovat na agresivní růst v dalších letech. Dosud vše v pořádku.

Potom jsme ale všem řekli, že rušíme neomezenou dovolenou. Sami jsme si to zdůvodnili logicky – už nejsme malým startupem o pár lidech, a tak do firmy potřebujeme zavést větší předvídatelnost a zvýšit objem odvedené práce.

Jak už jsem zmiňoval, setkali jsme se s velkým nepochopením, a tak jsme začali věc analyzovat. Nakonec jsme se rozhodli, že se místo korporátních manévrů zaměříme čistě na produktivitu. A receptem na zvýšení produktivity týmu rozhodně není odebrání času, kdy může každý dobít baterky.

Naší obavou teď pro změnu bylo, zda naše vystoupení nebude známkou slabého leadershipu – něco zrušit a o pár dní později to vracet do původního stavu. Celé téma jsme proto přetavili v konstruktivní diskusi, jak i s neomezenou dovolenou zvýšit produktivitu a jaké jsou výhody toho, když pracujeme společně. To jsme ostatně měli s parťákem udělat už na začátku namísto rušení něčeho, co funguje.

Po víkendu jsme se ve velkém vestibulu sešli znovu. Tentokrát jsme zaměstnancům oznámili, že své rozhodnutí bereme zpět.

Ze svého nevhodného manažerského rozhodnutí a žonglování s benefity jsem si odnesl následující:

Buďte konzistentní

Jakmile se rozhodnete zavést neomezenou dovolenou, ujistěte se, že to myslíte vážně a chápete, že jde o dlouhodobé rozhodnutí.

Důvěra je křehká

Zavedení benefitu, který není ve firmách úplně běžný, dává jasný signál do celé firmy i dále do trhu. Pocit důvěry, který u (nejen nově příchozích) kolegů vyvoláte, ale můžete zcela smést několika špatnými kroky.

Limity jsou přirozené

Neomezená dovolená nemusí nutně zvýšit dobu nepřítomnosti. Je ovšem namístě, aby kolegové v jednotlivých týmech řešili data dovolených společně a vycházeli přitom z individuálních i týmových cílů.

Bez diskuse se nehnete

Pokud opravdu musíte změnit něco, čím jste do firmy nalákali nové lidi, nevydávejte nařízení seshora, ale začněte otevřenou diskusí. V drtivé většině případů pak řešení naleznete společně.