Jaro je tradičně časem daní. Pro podnikatele to bývá náročné období, protože vedle papírování se jim mnohdy zatočí hlava z toho, jaké částky musí zaplatit.

Podívejte se na náš přehled hlavních otázek a odpovědí, které se letos s podáním daňového přiznání pojí. Ať vám úřady vedle doplatku na dani nevyměří i sankce.

Jaká je letos hlavní změna v podání daňového přiznání?

Ministerstvo vnitra od tohoto roku automaticky zřídilo datovou schránku všem živnostníkům, čímž vznikla také povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob výhradně elektronicky. 

„Od letošního roku platí, že všechny podnikající osoby mají datovou schránku a musí ze zákona podat daňové přiznání pouze elektronicky. Ostatní osoby, tedy subjekty s příjmy jinými než z podnikání, mohou takové přiznání podat v listinné podobě,“ vysvětluje daňový expert Michal Jelínek z poradenské společnosti V4 Group.

Stát od začátku roku zřídil přes dva miliony datových schránek, převážně právě živnostníkům a OSVČ, z menší části spolkům a nadacím.

Dokdy musím daňové přiznání podat?

Na podání daňového přiznání v papírové podobě zbývá čas do pondělí 3. dubna. Letos připadá 1. duben na sobotu, takže se lhůta prodlužuje na pondělí. Podle daňového řádu je nicméně možné podat daňové přiznání bez postihu o celých pět pracovních dnů později. V roce 2023 tedy do úterý 11. dubna. 

Papírový formulář s potřebnými přílohami se odesílá poštou nebo odevzdává osobně na podatelně finančního úřadu, pod který člověk spadá. 

V případě pošty se jako rozhodné datum bere odeslání zásilky. Odevzdání daňového přiznání na poště se může hodit hlavně v případě, kdy ho člověk nestihne včas podat na podatelnu finančního úřadu. Pošty totiž často mají delší otevírací dobu než finanční úřady.

Protože se kvůli povinnému zřizování datových schránek musí řada podnikatelů a živnostníků přeučit z papírového na elektronické podání, většinu lidí však bude zajímat termín úterý 2. května. Jde o nejzazší termín, dokdy lze daně podat elektronicky.

Daňové přiznání je možné podat také prostřednictvím finančního poradce nebo advokáta. V takovém případě je lhůta do pondělí 3. července.

Nezapomeňte, že do měsíce po podání přiznání je také nutné odevzdat přehledy na zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

Jakým způsobem mohu daně podat online?

Aby poplatník splnil povinnost podat daňové přiznání elektronicky, musí jej dát do formátu XML. Dokumenty ale nemusí nutně podat přes datovou schránku, kterou mu stát zřídil. Využít může například portál Moje daně.

Co když mám paušální daň? 

OSVČ, které platily v roce 2022 paušální daň, daňové přiznání nevyplňují. Svoje daňové povinnosti si splnily pravidelnými měsíčními platbami.

Co když daně navzdory novince odevzdám papírově?

Pokud se na poplatníka vztahuje povinnost podat daňové přiznání elektronicky, ale přesto ho odevzdá v listinné podobě, správce daně ho nejdříve vyzve k nápravě ve stanovené lhůtě. Pokud výzvu bude ignorovat, hrozí pokuta ve výši tisíc korun.

Přiznání však není nutné odevzdávat znovu, pokud poplatník v okamžiku podání ještě neměl zpřístupněnou datovou schránku. Tedy, dokud OSVČ nebude mít datovou schránku zpřístupněnou, může klidně podat přiznání v papírové formě. Stát má povinnost zřídit datové schránky nejpozději do konce března.

Kdo používá datovou schránku dobrovolně jako nepodnikající fyzická osoba, ten se žádných sankcí bát nemusí.

Jaké další sankce hrozí?

Pokud si poplatník uvědomí, že v daňovém přiznání udělal chybu, lze to napravit podáním opravného nebo dodatečného daňového přiznání.

Daňové pochybení je poplatník povinen napravit do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém chybu v odevzdaném daňovém přiznání zjistil. Pokud termín nedodrží, hrozí pokuta až do pěti procent stanovené daně.

Poplatníkovi hrozí také úroky z prodlení, pokud pozdě zaplatí doplatek na dani z příjmů. Splatnost se odvíjí od toho, dokdy OSVČ musí podat daňové přiznání. S platbou se nicméně může o několik dní opozdit, protože úrok začíná nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti.