Od první vkladní knížky k jedné z největších technologických společností u nás. Česká spořitelna s digitalizací neotálí a na téměř 200 let dlouhé tradici vybudovala moderní technologickou banku. Její týmy čítají už téměř 1500 IT specialistů a rozrůstají se dál. Jak proměnit tradiční banku v předního hráče na poli technologií?

Že bance nechybí odvaha pustit se do inovací a nových výzev, dokazuje prakticky celá její historie. Přinesla první vkladní knížky, stála u zrodu prvních akciových společností, v roce 1972 jako první začala nabízet sporožirové účty, které nahrazovaly papírové vkladní knížky, a po revoluci přicházela s dalšími moderními řešeními.

Nyní jde ale ještě dál. Digitalizace nepřinesla „jen“ implementaci nových technologií, ale znamená také posun v tom, jak Česká spořitelna o bankovnictví přemýšlí a jaké služby a péči chce nabízet klientům.

Agilní principy řízení – inspirace od technologických gigantů

Jedním ze zásadních kroků v přeměně tradiční banky v technologickou společnost byla samotná proměna řízení a spolupráce. Dynamický technologický rozvoj si žádá nové přístupy a schopnost pružně reagovat, a tak Česká spořitelna namísto klasického způsobu řízení, který se ukázal pro její potřeby nefunkční, přešla už v roce 2018 na agilní řízení.

„Při řízení projektu vsázíme na podobné principy, jaké uplatňují technologické jedničky, jako jsou třeba Google, Spotify nebo Uber. Troufám si proto říci, že práce u nás je na míle vzdálená stereotypní představě korporátu. Agile nám přinesl mnohem lepší spolupráci, větší pružnost, a navíc nám umožňuje vidět reálné výsledky projektů v krátkém časovém horizontu,“ vysvětluje Martin Kobza, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za IT a provoz.

Testování nejmodernějších řešení

Strategií České spořitelny je naplno využívat všechny technologické možnosti. V bezpečném prostředí se proto nebojí testovat nejnovější technologie a inovace a umožňuje svým týmům, a to nejen z řad IT, pracovat s nejmodernějšími nástroji.

Už několik let banka využívá AI například pro automatizaci některých úkonů, odhalování kybernetických rizik nebo třeba v podobě voicebotů a chatbotů. Pro zvýšení efektivity práce má každý developer po ruce umělou inteligenci v GitHub Copilot a jako první česká banka spustila Spořitelna také pilot Microsoft Copilot.

Rozvoj týmů a příležitost pro nadšence do IT

Digitalizace banky ale nestojí pouze na technologiích. Bez lidí, kteří s nimi pracují, by samy o sobě neobstály. Proto je stěžejní neustálý rozvoj týmů. Během posledních let se oddělení IT razantně rozrostlo a v současné době čítá téměř 1500 specialistů v oboru.

„Se skupinou Erste, do níž Česká spořitelna spadá, jsem profesně spjatý už více než dvacet let a naši spolupráci každým rokem prohlubujeme. Je zajímavé sledovat, jak se banka v tomto ohledu proměňuje. Rapidně také roste poměr lidí s technologickými dovednostmi, kteří uvnitř banky působí,“ komentuje Martin Kobza.

Adaptace na nové potřeby IT

Stejně jako ostatní společnosti musí i banka reflektovat proměnu na pracovním trhu. Celospolečenský vývoj a střídající se generace v průběhu let proměnily pracovní prostředí a IT není výjimkou. Finanční ohodnocení zůstává motivačním faktorem, ale dávno už není jedinou a hlavní hodnotou.

Do popředí vstupují další nároky, jako je možnost seberozvoje, příjemné pracovní prostředí, work-life balance a ruku v ruce s tím i důraz na seberealizaci a psychické zdraví, na tom všem si dnes banka zakládá.

„Prosazuje se ještě jedna velmi specifická potřeba. Všímáme si, a výzkum nám to potvrdil, že pro stále více IT specialistů je stěžejní, aby jejich práce měla pro lidi reálný přínos. V tomto ohledu máme, myslím, opravdu co nabídnout. Naše řešení využívají miliony klientů každý den, a tak řešení, na němž IT pracují, využijí mámy, bráchové nebo kámošky a vstoupí do jejich života nejen jako nástroj na správu financí, ale čím dál víc jim má proaktivně pomáhat zlepšit jejich finanční návyky a vést je k prosperitě. Naše vize je jasná a chceme dodržet náš závazek péče o finanční zdraví našich klientů,“ vysvětluje Martin Kobza.