Abychom dosáhli svého cíle, tak občas manipulujeme všichni – a je jedno, o co nám jde. Práce, a svět byznysu obzvlášť, je pro manipulátory a různé úskočné taktiky ale doslova rájem. Pokušení je tu totiž větší než kdekoliv jinde…

Cílem manipulace je, zjednodušeně řečeno, přesvědčit druhého, aby přijal vaše argumenty a udělal něco, co ve skutečnosti vůbec udělat nechce. Manipulací můžeme vyvolat pocity viny, strach, pochybnosti, vytvořit nátlak – v extrému třeba i proto, aby slabí šéfové nemuseli dávat zaměstnancům výpověď a oni raději odešli sami.

Jenom přibližně 20 procent manipulátorů manipuluje vědomě, drtivá většina ani neví, že to dělá. Nechcete-li svoje lidi využívat, raději je pozitivně motivujte a podporujte.

Ve své poradenské praxi se s manipulací setkávám často a radím, jak jí čelit. Nejprve je důležité rozeznat manipulativní chování a důvody, proč vůbec manipulujeme:

Proč manipulujeme?

Mezi nejčastější důvody patří strach. Z vlastního selhání, bezmoci či neznáma. Dalším je i nedostatek sebedůvěry, protože manipulace poskytuje pocit moci. Zároveň je to také odkoukaný model chování – od rodičů, učitelů, kamarádů i vzorů. A někdy je manipulace jen taková hra, kdy člověk zkouší, co všechno druzí udělají. Někteří z nás manipulují jednoduše proto, že jiné chování neznají.

Rozeznejte způsoby manipulace

Manipulovat můžeme činy i chováním. Manipulujeme i slovy, stavbou vět, volbou výrazů, vyvoláním určitých pocitů. Obecně jsou manipulativní věty, které druhého nutí, aby si vybral, nebo mu naznačují, jaký by měl mít na věc názor: „Měl bys čas spíše v úterý, nebo čtvrtek?“ či „Chcete raději kvantitu, nebo dáváte přednost kvalitě?“

Svou roli hraje i hlas a intonace. Lidé také často manipulují symboly a pozicemi. Jedná se o silový nátlak, který je postavený na určité výjimečnosti – z jaké jste firmy, jakou školu máte za sebou, do kterých klubů patříte či jakou značku oblékáte.

Při jednání s manipulátorem se musíte vzdát představy, že s ním lze navázat a udržovat ideální opravdový vztah. Nezmění se, s tím se smiřte.

Jakmile jste si tohoto vědomi, můžete použít některý z těchto způsobů, jak se manipulaci bránit:

1. Říkejte toho manipulátorovi o sobě co nejmíň

Jedno zlaté pravidlo: čím méně mu o sobě řeknete, tím méně použije proti vám. Pamatujte, že nejhorší manipulátoři jsou ti, kteří vám naslouchají. Doslova se vám dostanou pod kůži.

Vyvolají ve vás pocit, že jste s nimi v bezpečí. Při nejbližší vhodné příležitosti ale vaše osobní informace použijí proti vám ve svůj prospěch.

Sympatickým lidem se špatně odolává. Proto si dvakrát rozmyslete, co komu v kanceláři řeknete a s čím se svěříte.

2. Nereagujte na nejasně formulovanou žádost

Manipulátoři svá přání, potřeby a žádosti sdělují zamlženě a nejasně. Zejména v okamžiku, kdy se musejí okamžitě rozhodnout nebo se musejí k něčemu vyjádřit a obávají se pozdějších důsledků. Mají totiž strach.

V rámci hovoru si připadají slabí a zajišťují si tak možnost rozhodnutí časem změnit či vás osočit z nepochopení. V takovém případě se doptejte. Proč? Co potřebuješ? Vyjasněte si: Co, kdy, kde, jak, kolik?

3. Dělejte si poznámky

Zapisujte si všechny důležité výroky a postoje, které manipulátor na vaši adresu směřoval. Vše, na čem jste se dohodli. Budete tak mít konkrétní argumenty, až začne couvat, měnit názory či říkat, že tohle určitě nikdy neřekl.

Pomůže to i v odhalení, že skutečně jednáte s manipulátorem. Manipulátor s oblibou hlásá morální zásady a využívá jich, aby ovlivňoval myšlení druhých. S poznámkami získáte odstup, podíváte se na celou věc s potřebným nadhledem.

4. Odmítejte zprostředkované jednání

Pokud se manipulátor do něčeho nechce zapojit, snaží se držet si odstup. Když potřebuje vás nebo nějaké informace, použije prostředníka. Stejně tak dávají manipulátoři přednost telefonu před osobním setkáním, poněvadž manipulátor člověka nutí, aby odpověděl okamžitě, bez možnosti si věc rozmyslet.

Nejčastějším prostředníkem je kolega, partner, přítel nebo člen rodiny. Posel se bezděky stává „zodpovědným“ za obsah zprávy, kterou předává. Tím se manipulátorovi naskýtá příležitost zodpovědnost svalit na jiného. Věřte, že odmítnutí takové komunikace pro vás bude lepší, jednodušší a korektnější.

5. Buďte obezřetní vůči lichotkám

Je to dobrý člověk, nebo jen předstírá? Bohužel to poznáte většinou až časem. Cílem manipulátora je na každého dobře zapůsobit, chovat se sympaticky a přátelsky, nešetřit chválou.

Manipulátor se na začátku jeví jako nejochotnější člověk ze všech. Potom vás požádá o drobné laskavosti. Rychle vytvoří důvěrnou, přátelskou atmosféru, pocit bezpečí. Až za několik měsíců zjistíte, že vám brání zcela svobodně jednat. Buďte proto pozorní vůči načasovaným pochvalám.

6. Spojte se s ostatními

Někdy je v jednotě síla a pomůže, zejména ve chvílích, kdy si nejsme jisti, na čem jsme. Můžete tak vyvrátit i manipulátorovu techniku, kdy předstírá společné zájmy. Pomůže, že v tom nejste sami.

7. Nezbývá než zasáhnout

Jednou z nejdůležitějších dovedností při setkávání s lidmi je schopnost jednat asertivně. Zdravě se sebeprosadit. Když budete jednat s manipulátorem, tak se jasně zeptejte: „Má to souvislost s tím, co řešíme?“ nebo: „Vaše otázka nesouvisí s předmětem dnešního jednání. Můžeme se držet bodů programu. Co na to říkáte?“ Mnohdy také stačí, když s úsměvem a chladnou hlavou vyjádříme údiv: „Já tomu vůbec nerozumím – proč mi to říkáte?“ či nereagujete na manipulaci a pokračujete po svém.

Nebojte se manipulátora odmítnout. Když občas něco nebo někoho odmítnete, znamená to, že stanovujete své meze. Neznamená to, že druhého zavrhujete.


Od Olgy Medlíkové čtěte také: 

7 způsobů, jak ze svých lidí uděláte namotivované dříče

Považujete formality v práci za přežitek? Omyl. A dobří šéfové to vědí