Termín korporátní prostředí nejspíš nepoužijete, když chcete popsat dynamické a přitažlivé pracovní místo. Koneckonců firmy jako Google, Yahoo, Facebook, Amazon a mnohé další jsou dávno proslulé tím, že se snaží trend nudného korporátu nabourávat a nabídnout svým zaměstnancům stimulující podmínky k práci.

Z opačného úhlu pohledu ovšem velký podnik poskytuje řadu výhod, na které zaměstnanci slyší. Dali byste přednost benefitům typu firemní lékař, lázně, slevy na kulturní akce před silnými stránkami malých podniků, jakými jsou třeba přímá viditelnost výsledků práce nebo proměnlivost pracovní náplně?

Čím tedy mohou argumentovat majitelé malých společností, pokud chtějí zlanařit nebo dlouhodobě udržet talentované zaměstnance? ptá se server The Wall Street Journal.

Čtěte také: Jedna věc, kterou chce vědět každý ředitel velké korporace

Nejúčinnější je osobní přístup a otevřená hra. Největší výhodou malých nebo začínajících firem je, že i řadový pracovník pozná skoro okamžitě důsledky svého rozhodnutí, ať pozitivní, nebo negativní. Bezprostřední kontakt s klienty a koncovými zákazníky je něco, co velká společnost v podstatě nemá šanci nabídnout.

Aby ale lidé byli schopni skutečně pochopit pravomoci jako výhodu, je potřeba dodat ještě něco. Když už se člověk rozhodne, že vstoupí do řad malého podniku, chce za tento risk většinou stejnou věc, jen v jiném balení – více respektu.

Z korporací nejčastěji odcházejí nebo je ani nevyhledávají ti jedinci, kteří mají rádi kreativní řešení pracovního zadání a volné pole působnosti, což jsou jevy jdoucí ruku v ruce. Takoví pracovníci často doufají, že v menším prostředí najdou pochopení pro vlastní iniciativu a invenci.

Chtějí zaměstnanecký vztah založený na neoficiální a nebyrokratické komunikaci a důvěře. Přejí si, aby o tom, jestli danou práci zvládnou udělat, rozhodl spíš prostý rozhovor se šéfem a vyjasnění momentálních kompetencí než předpisové rozdělení a tabulky. V tomto duchu doufají, že budou za příslušnou práci náležitě odměněni, a nemusí se jednat vždycky o finance.

Čtěte také: Jak přeprat ego a zachránit byznys. Češi mají know-how pro podnikatele

Právě ona chuť vidět výsledky své práce je v mnoha případech daleko silnější. Takoví lidé potom rádi obětují všechny firemní bonusy a prémie, stačí jim pouze uváděný respekt ze strany vedení. Určující pro ně je, když mají pocit, že se s nimi počítá a že podnik funguje také díky nim.

Atraktivního šéfa z vás udělá individuální přístup. Zdůrazňujte podřízeným, že pracovní růst a schopnost firmy vydělat víc peněz záleží opravdu z velké části na nich a na tom, jak pečlivě budou k zaměstnání přistupovat. To je věc, která se v malém podniku vysvětluje také daleko lépe než v tisícihlavém soukolí. Může to znít jako fráze, ale právě vzájemná znalost poměrů z obou stran zaměstnaneckého vztahu je to, co dělá z lidí nejloajálnější pracovníky.