skip to main content
Breaking News

Jak se připravit na jadernou hrozbu? Úřad Dany Drábové vydal tahle doporučení

Navzdory jeho trvajícímu přesvědčení, že je pravděpodobnost jaderného útoku mizivá, Státní úřad pro jadernou bezpečnost dnes vydal pokyny pro případ nutného ochrany. A to v návaznosti na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost doporučuje pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem následující postup:

  • zjistěte si, kde se ve vašem okolí nacházejí bezpečná útočiště nebo kryty civilní ochrany. Jejich kompletní seznam naleznete na téhle adrese. A konkrétně seznam krytů na území Prahy pak naleznete na této adrese.
  • připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.)
  • domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb
Reklama
  • v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci
  • po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu
  • při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek
  • po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace
  • řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.