Navzdory jeho trvajícímu přesvědčení, že je pravděpodobnost jaderného útoku mizivá, Státní úřad pro jadernou bezpečnost dnes vydal pokyny pro případ nutného ochrany. A to v návaznosti na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost doporučuje pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem následující postup:

  • zjistěte si, kde se ve vašem okolí nacházejí bezpečná útočiště nebo kryty civilní ochrany. Jejich kompletní seznam naleznete na téhle adrese. A konkrétně seznam krytů na území Prahy pak naleznete na této adrese.
  • připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.)
  • domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb
  • v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci
  • po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu
  • při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek
  • po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace
  • řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.