Vývoj nových léků se dělí do několika fází. Ta první spočívá v odhadu toho, které látky by mohly fungovat; to se může dít jak prostřednictvím počítačové simulace, tak třeba extrahováním látek z neznámých rostlin v amazonském pralese.

Ve druhé fázi je třeba provést jejich screening a ověřit, nakolik jsou aktivní – zjistit tedy kupříkladu, zda skutečně ničí rakovinné buňky v organismu, o což jde právě tady. Teprve poté se přechází k další fázi, kterou jsou klinické studie. Proces to je zdlouhavý a jeho efektivní zkrácení může zachraňovat životy.

Forbes Digital Premium