Je mu z případné investice vyplácen plat jako běžnému zaměstnanci?

Odpovídá Lukáš Konečný, finanční manažer Y Soft Ventures

Y Soft Ventures je VC fond, který primárně investuje do B2B starupů kombinujících hardware a software

Stručně řečeno – ano, dostává mzdu jako běžný zaměstnanec, pokud si to samozřejmě může jeho startup dovolit a pokud se aktivně podílí na chodu společnosti.

Vynechme teď situaci, kdy v projektu peníze zkrátka nejsou a není možné zakladatelům vyplácet jakoukoli odměnu – to jsou pak odkázáni na své úspory nebo na to, co si dokáži vydělat bokem vedle rozvíjení svého nového byznysu. Pakliže ale startup získá investici či dokáže sám generovat dostatečné finanční zdroje, pak je zcela správně, aby byl zakladatel odměněn.

Jinou otázkou je pak samozřejmě to, jak velká by odměna měla být. Nemělo by to být ani zbytečně moc, ani zbytečně málo a univerzální recept neexistuje. S trochou nadsázky řečeno, hladový zakladatel rozhodně není dobrý zakladatel, protože pak může jen těžko dát firmě vše, co v něm je. Naopak by nad sebou neměl přemýšlet jako nad „běžným zaměstnancem“, protože na rozdíl od něj má navíc výhody plynoucí z vlastnictví podílu ve firmě, ať už to je nárok na případný rozdělený zisk nebo příjem z případného prodeje firmy.

A rozhodně neplatí, že by zakladatel firmy musel mít automaticky nejvyšší plat, zejména pokud třeba po domluvě s investorem nemá část svých odměn navázanou na splnění stanovených cílů.

Jestli tedy přemýšlíte, kolik sami sobě jako zakladatelům firmy platit, položte si jednoduchou otázku: Když si tuhle korunu pošlu na svůj účet, je to pro firmu to nejlepší využití peněz, které má k dispozici? Pokud jste si jisti, že vám nebude chybět jinde, tak směle do toho.