skip to main content
Jak být lepší

Jak vyjít se šéfem či šéfkou, které nesnášíte? Zkuste tyhle přístupy

Osoby ve vedoucích pozicích jsou lidé jako vy. Mají své radosti, starosti a vedle moci nad svými podřízenými také velkou dávku odpovědnosti. Jak poznáte, že váš nadřízený není dobrý? Tedy kromě toho, že se vám chce z jeho hlasu v pondělí ráno plakat?

Projevit se to může například trvalou demotivací, zahlcením, stresem a bezradností. Podle studie Gallupova institutu dává v průměru polovina lidí po celém světě výpověď kvůli nevyhovujícímu vedení jejich firmy. Pokud však hrozí, že se do této skupiny zařadíte, neházejte ještě ručník do ringu – už proto, že hledání nové práce není odpovědí na všechno.

Existují způsoby, jak můžete vyjít i s opravdu náročným nadřízeným. Pomoci mohou také konstruktivní metody vyjádření vaší frustrace, nebo prostě přijdete na to, že šéf či šéfka nejsou monstra, ale osobnosti, skrze jejichž složité nároky nakonec kariérně vyrostete.

Jak zacházet s mikromanažerem?

Většinou ho poznáte hned, protože to na sebe prozradí sám. „Rozhodně nejsem žádný mikromanažer,“ může zaznít, ale opak je pravdou. Ta se může projevit například častými e-maily, které vám bude dotyčný posílat v kteroukoliv denní i noční dobu, víkendy nevyjímaje.

Co s tím? Zeptejte se sebe sama, zda je něco, co se od svého mikromanažera můžete naučit. Potřebujete získat v nějaké oblasti více zkušeností? Opravuje vám stále stejné chyby? Mikromanažer potřebuje vědět, že s ním komunikujete, proto se ho raději na vše ptejte – obzvlášť, když se blíží uzávěrka.

Probírejte s ním jednotlivé kroky, jak postupujete při práci na zadaném projektu. Pokud jste svou zpětnou vazbou mikromanažera neuklidnili, vyžádejte si schůzku. Před ní se do svého nadřízeného či nadřízené zkuste vžít. Chová se tak kvůli své nejistotě? Čím jasněji budete chápat motivaci mikromanažera, tím snáz se dají navrhnout řešení.

Vysvětlete také, že četné e-maily a telefonáty vás odvádí od práce, a navrhněte týdenní schůzky či e-mail jednou denně, kde shrnete, na čem pracujete.

Věčný negativista

V podání takového nadřízeného se nic nedaří. Nejen vám osobně, ale firmě celkově. Musíte pracovat více a lépe, vychází z něj obrovský tlak. Problém je, že takový člověk kazí morálku celého týmu, který je pak extrémně demotivovaný.

Můžete si takovým přístupem nechat otravovat život, nebo dát přímou zpětnou vazbu. Vyjádřete empatii, ale zároveň předestřete, že coby kolektiv dosáhnete lepších výsledků, pokud se soustředíte na pozitivní přístup a zdravou firemní kulturu.

Šéf, který s vámi nikdy není

Není to člověk, který si, obrazně řečeno, vyhrne rukávy a bude s ostatními hasit požáry nebo sedět do noci nad projektem v cílové rovince. Většinou je to někdo, kdo má za sebou dlouhou kariéru a nyní získal pocit, že své si už odpracoval.

Reklama

Zároveň je jeho způsob zadávání práce neskutečně chaotický. Na úkol, na který byste potřebovali týden, vám dá dva dny. Není v kontaktu se svými podřízenými, takže netuší, co je trápí.

Promluvte si s ním a ukažte, kolik úsilí navíc vás takové jednání stojí. Ukažte, kolik přesčasů jste věnovali jakému projektu, a žádejte o nastavení zdravějšího pracovního rytmu. V korporátní kultuře by měl tento dialog zaznít také v oddělení lidských zdrojů.

Co dělat, když na vás šéf žárlí?

Ano, i takové situace se stávají a jsou velmi nepříjemné, ale lidské. Váš nadřízený, který závidí talent, elán, nápady i přístup svých podřízených, může významně brzdit kariérní postup.

Lék na tuto situaci je následovný: zdůrazňujte, natolik je váš úspěch kolektivní zásluhou, mluvte o tom, jak je pro vás důležitý úspěch týmu jako celku.

Chybí respekt

Podle studie Harvard Business Review až padesát čtyři procent všech zaměstnanců na světě postrádá od svého nadřízeného respekt. Jak to vypadá v praxi? Šéf neví, jak se jmenuje váš partner, i když jste to zmínili třeba patnáctkrát, nikdy si nebere zpětnou vazbu, nepracuje na společných projektech a nedokáže vás ocenit.

Situaci zvládnete, když budete pracovat na sobě: učit se novým dovednostem, prohlubovat ty, které už umíte, a pak si promluvíte s HR oddělením o tom, kde se vidíte dál. Najděte si mentora, protože se šéfem, který nerespektuje své lidi, daleko nedojdete.

Pracujte na sobě – a hledejte si nové místo. Nemá smysl ztrácet čas s lidmi, kteří vám opravdu nic nepřinesou.

Pasivně-agresivní poznámky

„Vypadá to, že jste dokončil/a projekt pět minut před odevzdáním!“ Znáte tento typ rýpavých komentářů od svého nadřízeného? Jsou toxické, protože jsou konfliktní. Zároveň ten, kdo je říká, odmítá otevřený střet.

Jak na takové komentáře reagovat? Konstruktivně. Například se zeptat, zda jsou v úkolu, který jste splnili, chyby nebo zda máte něco opravit. Nikdy se kousavým poznámkám nesmějte a nesnažte se je zlehčit, nebo budou pokračovat.

Buďte klidní a otevření. S takovým přístupem si ostatně získáte každého.