Máte skvělý nápad, neprůstřelný byznys plán a podnikatelskou energii na rozdávání. Chcete vlastní startup, ale nevíte, prostě nevíte, jak na to? Sepsali jsme pro vás přehledný návod, se kterým se zorientujete.

Ujasněte si právní formu, která bude vaší firmě vyhovovat nejvíce

Ze všeho nejdřív si musíte vybrat, jakou právní formu vaší firmy zvolíte. Vůbec nejběžnější je „eseróčko“, tedy společnost s ručením omezeným. Mezi její největší výhody patří titulní omezené ručení za závazky společnosti: společníci ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu.

Oproti akciové společnosti je taková forma navíc relativně finančně nenáročná při založení – stačí, když každý ze společníků vloží jedinou korunu. „Eseróčko“ patří mezi nejběžnější formy pro malé a střední firmy i proto, že je jeho struktura relativně jednoduchá a umožňuje případným investorům do společnosti přistoupit.

S přehledem nejběžnější formou nově založených byznysů je právě společnost s ručením omezeným, proto jsme shrnuli, jak založit právě ji.

1. krok: Sepište společenskou smlouvu

Základním dokumentem, který pro založení firmy potřebujete, je takzvaná společenská smlouva. Pokud byznys zakládáte jako jediný společník, pak jde o takzvanou zakladatelskou listinu. Tak jako tak musí být vždy sjednána písemně a mít formu veřejné listiny (notářského zápisu). Zároveň bude obsahovat podpisy všech společníků (případně jediného společníka).

Zakládající jednání „eseróčka“ musí obsahovat sídlo, název společnosti (takzvanou obchodní firmu), předmět podnikání, informace o společnících (jejich jména a bydliště), výši vkladů na jednotlivé podíly a celkový základní kapitál.

Dále nesmí chybět určení správce vkladů, údaj o vkladové povinnosti zakladatelů a lhůta pro její splacení, počet jednatelů a konečně určení prvního jednatele nebo jednatelů společnosti – a také způsob, jakým můžou za firmu jednat.

2. krok: Složte všechny vklady

Vklady, které si jako zakladatel(é) určíte ve společenské smlouvě, nebo alespoň jejich část, je nutné splatit na speciální bankovní účet společnosti. Nejmenší částka vkladu každého společníka je zmíněná koruna, základní kapitál pak tvoří součet těchto vkladů.

Od letoška je možné vklad, pokud nepřesáhne dvacet tisíc korun, splatit i jinak než na bankovní účet, například hotově správci vkladů. Výše základního kapitálu může ovlivňovat důvěryhodnost vaší společnosti, nicméně u začínajících startupů není kapitál v řádu tisíců korun ničím výjimečným.

3. krok: Vyřiďte si živnostenské oprávnění

Před podáním žádosti o zápis do obchodního rejstříku si vyřiďte oprávnění podnikat, nejčastěji živnostenské oprávnění nebo koncesi, které k žádosti přiložíte. U všech forem podnikání je na živnostenském úřadu potřeba zaplatit tisíc korun jako správní poplatek.

4. krok: Požádejte o zápis do obchodního rejstříku

Finálně už jen stačí podat návrh na zápis vaší firmy do obchodního rejstříku. Ten učiníte u rejstříkového soudu, tedy krajského soudu příslušného sídlu vaší společnosti. Návrh musí být úředně ověřený a podepsaný všemi jednateli.

Firma vznikne až zápisem do obchodního rejstříku. Tímto momentem společnost formálně vzniká, začíná vlastnit splacené vklady a může svým jménem právně jednat.

Na co si dát při začátku podnikání pozor

Zápisem do obchodního rejstříku bohužel obíhání úřadů nekončí, naopak: dnem vzniku vám přibývají další povinnosti, na které musíte myslet. To nejhorší už ale máte za sebou, tak hurá do práce!

Registrace k daním

K dani z příjmů právnických osob musíte svou firmu přihlásit do patnácti dnů od zápisu společnosti do obchodního rejstříku, a to i přesto, že zatím nemá žádné příjmy. Formulář k registraci podáte jako právnická osoba přes datovou schránku.

Pokud nepředpokládáte, že za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců bude mít vaše firma obrat přes milion, registrace k DPH se vás netýká. Registrovat se k ní můžete však i dobrovolně.

Přístup k datové schránce

Datová schránka vzniká automaticky v momentě, kdy je vaše firma zapsaná v obchodním rejstříku. K přihlášení však budete potřebovat přístupové údaje, které jednateli společnosti zasílá ministerstvo vnitra, zpravidla do sedmi dnů od vzniku společnosti.

Zápis do Evidence skutečných majitelů

Společnosti musí po svém vzniku podávat návrh na zápis svého skutečného majitele do evidence. Skutečným majitelem se přitom rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně na společnost rozhodující vliv, případně taková, která přímo nebo nepřímo získává více než pětadvacet procent z celkového majetkového prospěchu společnosti.

Nově jsou údaje o skutečných majitelích veřejné.

Rejstříkový soud provede zápis do Evidence skutečných majitelů nejpozději do pěti dnů ode dne doručení návrhu.

Zvládli jste to, máte svou firmu. S redakcí Forbesu se už nemůžeme dočkat, až o ní jednou napíšeme!