Rozhovory s televizí nebo do novin můžou zastrašit i ty nejostřílenější šéfy byznysu. Metody, s jejichž pomocí se vysocí činitelé připravují na vystoupení v médiích, lze ovšem lehce využít taky pro přípravu na pracovní pohovor; mají totiž tentýž cíl – vyvolat sebedůvěru a získat publikum pro vaši vizi.

Následující pravidla vám umožní získat převahu, až dojde na co nejlepší výkon při pohovoru o práci, o niž máte zájem.

1. Snažte se předvídat otázky

Dobře připravený CEO předvídá skoro každou otázku, kterou od novináře dostane (a na ty ožehavé si připraví standardní, nicneříkající odpověď).

Když se připravujete na pracovní pohovor, představte si, na co se vás může náborový pracovník ptát. Něco je snadné: „Proč chcete pracovat právě tady? Co patří mezi vaše největší slabiny?“ Některé otázky mohou být specifičtější pro danou práci, další mají za úkol zjistit, jestli umíte analyzovat problémy. Měli byste být schopni si sami položit většinu otázek, které dostanete, zvlášť ty potenciálně rizikové: „Proč je v seznamu vašich zaměstnání tak velká prodleva? Proč jste vystřídal tolik míst?“

Čtěte také: 10 důvodů, proč byste měli často měnit práci, pokud chcete být úspěšní

2. Nachystejte si hlavní sdělení

„Mozek jde po smyslu, ne po detailu. Začněte s celkovým obrazem,“ radí spisovatel a vědec John Medina. Při pracovním pohovoru je celkový obraz to, co upoutá – to, co chcete, aby se o vás protějšek dozvěděl. Známý investor mi jednou řekl: „Řekněte svým čtenářům, aby si ošéfovali e-mail.“ Myslel tím, že na závěr pracovního pohovoru nebo jednání o investici sedne investor nebo náborový pracovník k počítači a pošle zprávu zbytku svého týmu. Co chcete, aby o vás napsal jako první? Kdybyste měli možnost napsat první větu e-mailu o sobě, co byste napsali? Umějte odpovědět jednou větou na otázku: Proč bychom vás měli přijmout? Buďte připraveni tuhle větu vyslovit při pohovoru minimálně jednou, ale raději dvakrát. Vašemu protějšku utkví a možná ji v mailu použije.

3. Sestavte si tři doplňkové vzkazy

Henry Kissinger měl pověstnou odpověď na dotaz, jak se chystá na rozhovory. Odpověděl: Jaké otázky máte pro mé odpovědi? Jinými slovy – nachystejte si odpovědi a čekejte na příležitost je vyřknout. A proč tři vzkazy? V krátkodobé paměti si lidé pamatují jen tři nebo čtyři kousky informace. Váš životopis může obsahovat veškeré vaše dovednosti, zkušenosti a profesní historii, ale při živém rozhovoru se zaměřte na své tři nejdůležitější schopnosti nebo zkušenosti, které z vás dělají nejlepšího kandidáta na dané místo.

Čtěte také: Jak odpovědět na otázku, proč jste skončili v předchozím zaměstnání

4. Vyprávějte příběhy

Pro každý z těch tří doplňkových vzkazů si připravte nějaký příklad nebo historku. V jednom svém článku jsem vysvětloval vědecký základ, proč jsou dobří vypravěči atraktivnější v byznysu. Vyprávění historek platí i pro pracovní pohovory. Berte to tak, že se snažíte získat investici pro tu nejcennější značku – pro sebe sama. Vaše reputace nenaváže s vaším protějškem žádný emoční vztah, ale působivou historku si zapamatuje.

5. Nahrávejte se

Profesionálové jsou v přípravách na rozhovor v médiích grilováni a nahráváni. Spolu se svým koučem se na své nahrávky dívají a analyzují je. Učí se formulovat jasné a výstižné odpovědi. Vypouštějí vycpávková slova jako „tedy“ a „prostě“. A učí se odstranit nesprávnou řeč těla – vyhýbání se očnímu kontaktu nebo nervózní poposedávání. Videofeedback je nezbytný.

Kdysi jsem mluvil se spolužákem, který vstoupil na trh práce ve velmi konkurenčním oboru. Jeho přátelé, kteří měli stejné vzdělání i zkušenosti, dostávali jedno odmítnutí za druhým. Tenhle člověk dostal výborně placenou práci při prvním pohovoru.

„Jak jsi to udělal?“ ptal jsem se ho. „Čím jsi je upoutal?“
„Cvičil jsem osm hodin,“ odpověděl mi. „Kamarádi mě zasypávali otázkami a já byl připraven na všechno, co mohli chtít. Když jsem tu práci dostal, jejich ředitel prodeje se zeptal, jestli si mě můžou nahrát, jak mluvím o jejich produktu, a ukázat to zaměstnancům. Řekli mi, že jsem byl schopen mluvit o produktu firmy líp než jejich vlastní prodejci.“

Pokud jste schopni předat sdělení firmy líp než lidé, kteří pro firmu pracují, vzbudíte jejich pozornost a je pravděpodobnější, že práci dostanete. Řiďte se uvedenými pravidly a budete lépe připraveni na svých 15 minut pod rentgeny očí náborových pracovníků.

Autor je komunikační poradce, tvůrce knih Storyteller’s Secret a Mluv jako Ted.