Vytahovat na světlo pojem zlatý standard je mezi ekonomy a politiky striktně verboten. Nastal ale nejvyšší čas, aby toto tabu padlo.

Monetární systém založený na zlatě by totiž nejen zamezil našim současným potížím, on by pomohl předejít i dalším ekonomickým a bankovním katastrofám, jež nás už dříve v tomto století postihly.

A pak mluvte o cancel culture! Přitom zrovna zlatý standard, který ve Spojených státech úspěšně fungoval od časů George Washingtona až do počátku sedmdesátých let 20. století, se stal pojmem, který nesmí být zmiňován, shodně ve vládních ani v akademických kruzích.

Ty druhé o něm dokonce s pohrdáním ukončily i jakoukoli diskusi. Přitom za zlatého standardu se inflace neobjevuje.