Je jisté, že každý podnikatel časem na všechny úkoly, které s byznysem souvisejí, nebude sám stačit. Takže musí najít a najmout ty nejlepší.

Během své kariéry jsem nabral stovky lidí. Někteří z nich byli opravdu výjimečnými zaměstnanci, kteří přispěli k našemu úspěchu. S těmi ostatními to nefungovalo. Když zaměstnanec odešel nebo byl ukončen pracovní poměr z naší strany, ve většině případů jsem byl problém já. Soudě podle toho, že to byli fajn lidi, jsem jenom nevěděl, jak si správně vybrat nebo jak je ve firmě udržet.

Časem jsem na základě zkušeností vymezil 7 kategorií. Je dobré si je u každého kandidáta rozepsat.

Při výběru se zaměřte na:

1. Způsobilost: Má-li potenciální zaměstnanec nezbytné dovednosti, zkušenosti a vzdělání k tomu, aby úspěšně zvládl každodenní úkoly.

2. Schopnosti: Neměl by jen plnit úkoly, ale také do své práce vložit kreativitu a vlastní iniciativu. Pro mě „být schopný“ znamená mít potenciál růstu a zároveň zodpovědnost.

3. Slučitelnost: Bude vycházet se svými kolegy? A ještě důležitější je otázka: bude vycházet s klienty a partnery? Kritickou součástí, na kterou je třeba myslet, je schopnost harmonicky pracovat s vámi jako se svým nadřízeným. Jestli tohle nesplňuje, bude vám to časem působit velké potíže.

4. Oddanost: Myslí to váš kandidát s prací pro vás opravdu vážně a upřímně? Chce u vás zůstat dlouhodobě? Nebo je to jen dočasné řešení k tomu, aby získal čas najít si něco lepšího? Napoví vám jeho pracovní historie a to, jak dlouho u svých předchozích zaměstnavatelů vydržel.

5. Charakter:  Máte se svým kandidátem stejné hodnoty? Jsou to hodnoty nesobecké a bude týmový hráč?

6. Kultura: Každý byznys má svou specifickou kulturu. Jde o to, jak se lidé chovají a jak na sebe vzájemně reagují. Kultura je založená na určitých hodnotách, očekáváních, pravidlech a procesech, které ovlivňují chování vedoucích a zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří neodpovídají kultuře podniku, se časem ukážou jako problémoví.

7. Mzda: Jako zaměstnavatelé si musíte být jisti, že nový zaměstnanec souhlasí s penězi, které mu nabízíte. Ujistěte se, že je s nabídkou spokojený. Jestli ne, zaměstnanec se bude cítit nedoceněný a nebude v práci podávat očekávané výkony.

A ještě jedna věc na závěr. K tomu, abyste získali jasnější obrázek o vašich možných zaměstnancích, doporučuji najít a zkontaktovat bývalé spolupracovníky a nadřízené uchazeče. Reference přímo od vašeho kandidáta budou zkreslené.

 

Autorem článku je americký podnikatel a filantrop Alan Hall