Brněnský investor Igor Fait a jeho Jet Investment získal skrze firmu
TEDOM stoprocentní podíl ve společnosti FREE. Česká republika. Na český energetický trh tak vstupuje TEDOM energie. Ihned po akvizičním procesu zahájila TEDOM energie, dceřiná společnost z portfolia skupiny TEDOM, prodej elektřiny a plynu domácnostem i firmám.

Akvírovaná společnost Free energie působí na trhu s elektrickými energiemi, kupuje a prodává elektřinu a plyn pro koncové zákazníky. Její zakladatel Jakub Odložilík se stane výkonným ředitelem společnosti TEDOM energie. Pro stávající zákazníky Free energie se přechodem pod značku TEDOM energie nic nemění.

„Stojíme uprostřed turbulentního období, ukončení činnosti některých prodejců a statisíce odběratelů v režimu dodavatele poslední instance urychlily naše rozhodnutí vstoupit na trh s energiemi. Tento krok vychází z pevného ukotvení TEDOMU v energetickém byznysu a z jeho rozsáhlého know-how,“ komentuje akvizici finančník Igor Fait.

Zákazníkům z řad domácností a firem nabídne TEDOM energie zatím na přechodné období jeden tarif, elektřinu a plyn bude pro zákazníky nakupovat na denní bázi. Bude pracovat s nízkou garantovanou marží, která je daná tím, že prodej energií není hlavním byznysem skupiny TEDOM, ale pouze součástí jejich byznysového portfolia.

„Chceme se zákazníky participovat na nárůstech i poklesech trhu, nebudeme spekulovat a nabízet dlouhodobé fixace bez odpovídajícího zajištění, protože právě na to ve výsledku doplatili zákazníci Bohemia Energy a dalších společností,“ říká ke konzervativní nákupní strategii generální ředitel TEDOM Vladimír Hlavinka.