Tereza Bártlová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se věnuje popularizaci matematiky. Člen bankovní rady ČNB Aleš Michl se zase snaží rozvíjet finanční gramotnost národa. Pro Forbes proto vymysleli seriál kvízů s příklady z běžného života, kterým chtějí ukázat, že matematika a finanční gramotnost nemusí být nuda.

Tento výpočet nás pracovně seznámil. Jeden z nás (Aleš) dal na Twitter anketu, druhý zareagoval (Tereza). Oba máme rádi čísla, hlavolamy a hlavně aplikaci matematiky v běžném životě. Vymysleli jsme proto spolu desetidílný seriál pro Forbes s příklady z matematiky a finanční gramotnosti – prostě pop matematika.

Takže, kolik je tedy 8 ÷ 2(2 + 2)?

Tehdy v anketě na Twitteru hlasovalo 686 lidí. Z toho šedesát dva procent pro výsledek 1. Třicet procent pro výsledek 16. A osm procent lidí tvrdilo, že jsou obě možnosti správně. Kdo měl pravdu?

Sečteme-li dvojky v závorce, dostaneme 8 : 2 x 4. Pak když nejdříve vynásobíme dvojku se čtyřkou, dostaneme 8 : 8, tedy 1. Je to ale správně? Ze školy víme, že nejdřív musíme odstranit závorky. A pak že má přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním.

Dobře, ale co když je třeba rozhodnout mezi dělením a násobením? Co bude mít přednost? Selským rozumem by se to dalo vzít odleva. To by byl výpočet 8 : 2 x 4 počítán jako 4 x 4. A výsledek by byl 16. Pokud byste to naopak přepsali do zlomku, to znamená do čitatele dali 8 a do jmenovatele 2 x 4, dostaneme 8 lomeno 8, tedy výsledek zase 1.

Jeden z uživatelů Twitteru, Matouš, pod anketu do diskuse napsal: „Když to budu počítat na základní škole, bude to 1. Pokud budu na vysoké škole, vyjde mi 16.“

Další z uživatelů, Alex André, napsal: „Mé klasické matematické vzdělání mi říká, že 1, stejně tak moje vědecká kalkulačka, ale chápu, že dnes se to učí možná jinak a většina kalkulaček také z toho udělá 16.“ A do třetice, uživatel Jakub napsal: „Mno, tohle by měl zvládnout každý se základní školy… 1.“

Tak jak to tedy je? Když jsou násobení a dělení na stejné úrovni, pak je třeba řešit výpočet zleva doprava. Správně je tedy 16.

Pravidla by se měla dodržovat. V životě. Na silnici. Při psaní. I v matematice.