skip to main content
Technologie

Když stroje cítí. Umělá inteligence se učí čichat, pomůže nejen v kuchyni

Je známou věcí, že dokážeme naučit umělou inteligenci vidět. Děje se tak pomocí senzorů, umožňujících například autonomním vozům přijímat vizuální informace a na jejich základě se dál rozhodovat.

Věděli jste však, že stroje mohou i cítit? Startup Aryballe, využívající umělou inteligenci a technologii digitálního čichu k napodobení toho lidského, pomáhá svým firmám přeměnit data o pachu na použitelné informace.

Praktických případů k nasazení podobné technologie je přitom celá řada. Na to, jak digitální čich funguje, jak se v současnosti používá v byznysu a jaká je budoucnost takových technologií, jsme se zeptali Sama Guillauma, generálního ředitele Aryballe.

Jak to nos ví

Lidský nos funguje tak, že zpracovává molekuly pachu uvolňované organickými i anorganickými předměty. Když se energie v předmětech prostřednictvím tlaku, pohybu nebo změn teploty zvýší, pachy se odpařují, což nám umožňuje vdechovat je a absorbovat nosními dutinami.

Molekuly pachů stimulují naše nosní čichové neurony a čichový bulbus a mozek následně shromažďuje další informace, jako jsou vizuální podněty a vzpomínky na věci, které jsme předtím cítili, aby pach identifikoval a rozhodl se, co dělat dál.

Jak funguje digitální čich

Digitální čich napodobuje způsob, jakým lidé cítí, zachycováním pachových stop pomocí biosenzorů. Poté pomocí softwarových řešení pachy analyzuje. Umělá inteligence interpretuje stopy a klasifikuje je na základě databáze dříve shromážděných pachů.

„Během posledních několika let nám technologie umožnila v podstatě napodobit způsob, jakým lidský čich skutečně funguje. Přenesením této technologie například na polovodiče můžeme vyrábět senzory, které jsou malé, pohodlné, snadno použitelné a levné,“ vysvětluje Guillaume.

Jak využít digitální čich v praxi?

Reklama

Jak ale data získaná digitálním čichem využít v byznysu? Analýza pachů umělou inteligencí umožní například:

● Uměle vytvořit dokonalou vůni „nového auta“ v automobilovém průmyslu.

● Rozpoznat, kdy je třeba provést údržbu v průmyslovém nebo automobilovém zařízení.

● Automaticky detekovat kažení potravin v ledničkách.

● Rozhodnout se, zda schválit, nebo odmítnout dodávku surovin.

● Zkrátit dobu výzkumu a vývoje nových potravin a nápojů.

● Zajistit, aby vůně produktů osobní péče vydržela déle.

● Reagovat na zápach v prostředcích veřejné dopravy a regulovat jej.

● Vytvořit zařízení pro osobní péči, používající pachy k odhalení zdravotních problémů.

V budoucnu budou společnosti potenciálně spolupracovat na projektech, které vytvoří digitální knihovny pachů na míru pro konkrétní společnosti. Na dohled už je vytvoření zařízení pomáhající pacientům po prodělaném covidu-19 obnovit jejich ztracený čich.