Martin Kraus studuje v Praze na soukromém gymnáziu, ale na třetí ročník si odskočil do amerického Vermontu, kde studuje na prestižní americké škole St. Johnsbury Academy.

Kromě skvělých podmínek k lyžování si velmi pochvaluje americký školský systém, který podle jeho slov umožňuje studentům věnovat se vybraným předmětům více do hloubky.

St. Johnsbury Academy, kterou si Martin vybral v rámci mezinárodního studentského programu od IQ Consultancy, je jednou z pěti internátních škol na světě, které nabízejí studijní program AP Capstone. Po jeho absolvování získají studenti diplomy, které uznává přes 70 vysokých škol v USA. Program je zaměřený na rozvoj kritického myšlení, kreativitu a výzkumné dovednosti. Kromě toho tu studenti mají k dispozici 15 dodatečných a technických kurzů jako biotechnologie, robotika nebo digitální elektronika.

Martin Kraus

Vedle toho mají studenti k dispozici i obory na střední školy poměrně neobvyklé. Jde například o programování videoher, rétoriku, módní design nebo svařování pro nadšené budoucí kutily.

Největší rozdíly mezi tuzemským a americkým systémem vzdělávání vidí už v samotné velikosti školy a v počtu studentů. Americké školy fungují jako samostatné jednotky, které svou kapacitou ty české převyšují až desetinásobně.  Univerzitní kampus nabízí veškeré potřebné zázemí: sportoviště, budovy s učebnami, vybavené laboratoře, designová studia, knihovny, studovny a studentské koleje.

USA patří mezi nejoblíbenější destinace pro získání kvalitního vzdělání. Zahraniční studenty láká hlavně vysoká úroveň škol, praktické využití vzdělávacích programů a perspektivy budoucího zaměstnání.

Kvalita vzdělání na amerických školách je nejlepší ve světě. Na školách je velká pozornost věnována všestrannému rozvoji žáků a přípravě ke studiu na prestižních vysokých školách. Technická vybavenost univerzit, vyučování a podmínky pro vedení vědecké činnosti studenty jsou na velmi vysoké úrovni. Proto americký diplom absolventům otevírá dveře pro profesní růst u velkých amerických a nadnárodních společností.

„Americký systém vzdělání je ve světě považován za jeden z nejpokročilejších. Americké školy se zaměřují na výchovu kritického myšlení, vůdčích schopností, zodpovědnosti a samostatnosti. Důraz je kladen na rozvoj individuálních schopností každého studenta. Podle údajů UNESCO se USA nacházejí na prvním místě ve světě dle počtu zahraničních studentů. Díky své dlouhé historii získaly soukromé školy v Americe pověst vynikajících institucí, které umožňují nástup na nejlepší univerzity na světě. Jsme přímým zástupcem každé nabízené školy, proto veškeré naše služby jsou poskytovány zdarma,“ říká Kristina Lebedeva, ředitelka IQ Consultancy.

Martinova škola je výjimečná tím, že si zakládá na vysoce individuálním přístupu ke každému studentovi. Ve třídách jich není více než 12 až 15, a tak se nemůže stát, že by byl někdo vynechán z aktivní výuky. Většina předmětů je organizována do čtyř úrovní obtížnosti, takže každý student si může zvolit třídu, kde je pak úroveň znalostí a motivace k učení na podobné výši.

31. ledna 2018 se v pražském hotelu Four Seasons uskuteční veletrh „Soukromé internátní školy a jazyková centra v zahraničí“, kterého se zúčastní přední internátní školy a jazyková centra z USA, Kanady a Evropy. Studenti budou mít možnost mluvit se zástupci vzdělávacích institucí a získat nejaktuálnější informace o:

• letních jazykových programech na školách a univerzitách,
• systémech vzdělávání v různých zemích,
• zvláštnostech studia na internátní škole,
• mimoškolních činnostech, výletech a zábavních akcích,
• nákladech na program,
• požadavcích na přijetí,
• perspektivách přijetí na univerzity.

Registrovat se na veletrh

Denní program pro studenty na kolejích je poměrně striktní. Mezi půl sedmou a sedmou je budíček, v 7:20 už musí všichni opustit kolej. Následuje shromáždění v kostele, kde se seznámí s denním programem a poslechnou si motivační proslov. Vyučování začíná v půl deváté. Každý student má denně čtyři až pět hodin po 70 minutách jen s pětiminutovými přestávkami. Škola končí v 15:15 a o půl hodiny později začínají studentské diskusní kluby. Ty trvají do půl páté, následuje večeře a povinné samostudium. Večerka je stanovena na 22:45 a o půlnoci se vypíná internet.

Někomu by to mohlo připadat až přeorganizované, ale studentům, jako je Martin, tento systém vyhovuje. „Lehce se na něj adaptujete a po krátké době vás nic nemůže překvapit,“ říká. Volný čas, kterého opravdu moc nemá, tráví na Klubu Spojených národů. Ten simuluje mezinárodní organizaci, v níž studenti zastupují svoje země v různých diskusích.

Kampus St. Johnsbury Academy

Každému „kolejnímu“ studentovi je přiřazen mentor a poradce. Ti dohlížejí na to, jak se studentovi daří ve škole i na koleji, pomáhají i s praktickými záležitostmi a aklimatizací. Mentor navíc každé čtvrtletí píše rodičům zprávu, aby kromě známek měli přehled o tom, jak se jejich ratolesti vede.

Rodiče Martina jsou s výsledky spokojeni. „Jsme na Martina hrdí, že se v dravém americkém prostředí dokáže prosadit. Vítáme možnost vyzkoušet si zcela odlišný systém výuky, který není tak pevně svázán osnovami. Martin se může zaměřit více do hloubky na témata, která ho opravdu zajímají, a v neposlední řadě oceňujeme způsob, jakým tato škola klade důraz na celkový rozvoj osobnosti a přispívá k budování Martinovy samostatnosti, sebedůvěry a zdravé ctižádosti.“

Spokojený je i Martin, který za první půlrok získal ocenění High Honors. To získají jen studenti, jejichž průměr známek ze všech předmětů je nad 90 procenty. „Z pobytu ve Státech jsem nadšený a jsem si jistý, že to pro mě bude důležitý milník v dalším rozvoji a samostatnosti. Výborně jsem se aklimatizoval, našel si nové přátele a studium zvládám dobře,“ dodává. Svoji budoucnost by rád spojil s diplomacií nebo kariérou právníka, ale na definitivní rozhodnutí má ještě čas.