Michaela Chaloupková je jedinou ženou v představenstvu elektrárenské společnosti ČEZ a také jednou z 20 procent žen zaměstnaných v této skupině. A tohle jsou dvě knihy, které z ní zformovaly ženu, jež ví, co chce.

Co? „Pro mě jsou nezapomenutelné dvě knihy: Jonathan Livingston Racek od Richarda Bacha a Atlasova vzpoura od Ayn Rand.“

Proč? „Obě knihy jsou si v některých myšlenkách vlastně velmi blízké a přinášejí ideje, se kterými silně souzním. Racek je celkem útlá knížka, ve které jde hlavně o osobní svobodu, touhu po poznávání, vzpouru proti totalitě, nespokojenost s průměrností a poučení o tom, že když člověk chce, může dokázat i nemožné. Pro mě je to kniha především o víře – o víře v sebe sama, o víře, která dokáže bourat předsudky, omezenost, zvyky, prostor, čas, prostě cokoli, a tím posunout jedince za hranici možného.

V Atlasově vzpouře autorka popsala svoji vlastní filozofii nazvanou objektivismus. K němu patří například etický egoismus či racionální sledování vlastního zájmu. Jde o oslavu lidské cílevědomosti, intelektu, vizí, schopností. Klade obrovský důraz na osobní zodpovědnost ve vztahu ke svému vlastnímu životu, což je pro mne velmi silná myšlenka. Děj tohoto díla je zasazen do dystopické budoucnosti Spojených států, ve které se prosazují socialistické tendence, regulace a daně. Jak současné a aktuální, přestože kniha byla vydána před více než 60 lety.“

Kdy? „Racka jsem četla, když mi bylo kolem 30 let, a Atlasovu vzpouru přibližně 10 let poté.“

Co konkrétně vás zaujalo? „Nejvíce mě v obou knihách oslovily myšlenky, které v nich byly nastíněny. Donutily mě přemýšlet o tom, co dělám, jak to dělám, jaká je moje cesta a o co usiluji.

Tady například pár citací z Racka:

Celé vaše tělo, každé jeho peříčko, není nic víc než vaše myšlenka v podobě, kterou můžete vidět. Zbavte své myšlenky okovů a uvolníte z nich i své tělo…

Chceš-li být šťastný, zjisti, co miluješ ze všeho nejvíce. Vrhni se do této lásky s odvahou, vytrvalostí a maximální rozhodností. Odměnou za tvé snažení ti bude zavržení a vyloučení ze společnosti tvých přátel a blízkých. Pokud se však odmítneš vzdát, pokud přežiješ osamělost a pevně se přidržíš své lásky, zjistíš, že máš nové přátele, novou rodinu, která tvé hodnoty a ideály sdílí. S nimi dolétneš dál a výš, než si dokážeš představit.“

Jak? „Čtení je moje vášeň. Čtu každý den a využívám všechny formy knih. Nejraději mám papírové knihy, vůni papíru přece jen nic nenahradí. V papíru čtu zejména literaturu faktu, lépe se mi v nich orientuje, když se v knize občas vracím zpět.

Audioknihy poslouchám v autě a při běhání. Čtu i e-knihy v telefonu kdykoli, když mám chvilku volného času a nemám po ruce knihu. Takže v jeden moment mám rozečtené vždycky tři knížky…“