skip to main content

Komentář: Horší než koronavirus? Nákaza panikou

Vyvolali co největší hluk a za jeho pomoci navedli vyplašené stádo do připravené pasti. Technika prehistorických lovců je nyní aplikována na nejstádnější tvory planety: na potomky zmiňovaných lovců.

Humbuk kolem koronaviru žene davy lidí do pasti paniky, v níž nešťastníci zmateně pobíhají a způsobují si patrně větší újmu, než by dokázaly napáchat všechny viry dohromady.

Panika vede k iracionálnímu chování, k vykupování lékáren a obchodů. Skoro se dá čekat, kdy dojde pasta na zuby, protože až se dostaví nevyhnutelná katastrofa, jež nás všechny uvězní za zabedněné dveře do izolace, může mít i pasta jistou výživovou hodnotu.

Aby nedošlo k omylu – jistěže je koronavirus relativně nebezpečný. Nelze jej podceňovat, brát ho na lehkou váhu. Mnohem rizikovější je ovšem nákaza panikou. Její vysoce infekční příznaky jsou rozpoznatelné a závažné: vytlačují myšlení do jiných orgánů, než je rozum.

Etymologicky je výraz panika odvozen z řecké mytologie. V ní se vyskytoval bůh jménem Pan, patron pastýřů, pastvin a lesů. Byl bohem mírumilovným a pokojným, ale když ho někdo nečekaně probudil z polední dřímoty, vydal za sebe výkřik působící v doslechu silnou úzkost a nenadálý pocit strachu, zatemňujícího logické uvažování. Stav, který nyní okolo koronaviru nastal, mohl jen těžko dostat přiléhavější a výstižnější název.

Hlavně klid a nohy v teple | Foto TheeErin
Reklama

Instinkty stáda nás do značné míry formují a ovládají – a zpravidla jsou nám ku prospěchu, neboť schopnost kooperace a vzájemné interakce je jedním ze zásadních pilířů evoluce. Je tedy těžké nepodlehnout nutkání pádit do supermarketu, odkud právě přijel soused s barely pitné vody a metráky paštik.

Davová psychóza prostupuje lidskými dějinami odjakživa. Příkladů je mnoho: jeden z nejzvláštnějších sahá do července roku 1518, kdy ve Štrasburku vyšla jistá žena z domu na ulici, z nejasného popudu začala tančit a přidaly se k ní asi čtyři stovky spoluobčanů. Mnoho desítek z nich se utancovalo k smrti.

Je těžké nepodlehnout nutkání pádit do supermarketu, odkud právě přijel soused s metráky paštik.

Je složité říct, zda se mohli tanečníci ovládnout, každopádně by to pro ně bylo výhodnější. Štrasburští radní však z bezradnosti ještě svolali muzikanty, aby měli nebozí účastníci „středověké technoparty“ ke smrtelnému křepčení hudební doprovod.

Dnes je ze všech stran „vyhráváno“ o koronaviru a je pochopitelně těžké tuto „muziku“ neslyšet, ignorovat ji. Co bychom však ignorovat neměli, je holá skutečnost, že zatímco koronavirus obchází okolo Česka, na chřipku už tu letos zemřelo přes 10 našich spoluobčanů a další desítky zvládla složit na lůžka intenzivní péče. Ročně si u nás vyžádá až dva tisíce obětí.

Kdy naposledy jste viděli někoho vykupovat paštiky kvůli chřipce?