Martin Kasa spolu se svým bratrem Petrem vybudoval a úspěšně prodal internetový obchod Kasa.cz, nyní se věnují lékárenskému projektu Pilulka.cz. Ve svém sloupku se zamýšlí nad tím, jestli dostatečně chápeme, jaký význam má pro firmy IT.

Neustále narážím na nepochopení lidí, a to i těch „vzdělaných“, toho, jak významná je role informačních technologií při řízení firmy. Hezkou ukázkou byla nedávno aféra kolem dálničních známek. Všimli jste si těch nadpisů? Ajťáci… Ten pejorativní nádech.

Velká část společnosti žije v informačnětechnologickém bludu a ukazuje tím svou neznalost a nepoužitelnost do dalších let v moderním světě. Úplně mylná je například představa „něco vymyslíme a ajťáci to potom naprogramují“. Naše firma je převážně digitální, ale často se u lékárníků setkávám se slovy: „Řešte si počítače a nemluvte nám do lékáren. Až se mi rozbije tiskárna, tak se vám ozvu.“

Chyba. Řídit úspěšně firmu bez primární znalosti technologií, procesů, datových souvislostí – což rozhodně neznamená umět programovat nebo nedejbože zapojit tiskárnu (raději uvádím pro ty, kdo ještě nechápou) – není možné.

Nikoho asi nepřekvapí, že je dobré umět číst a psát. Dnes ale gramotnost znamená něco zcela nového. Analytické myšlení, výstavba procesů, logika, datové myšlení, to jsou nutné kompetence na cestě k tomu, být úspěšný a být schopen řídit firmu. Při jejich absenci ale také diskvalifikační parametr.

Nadneseně řečeno dnes není ani tak důležité umět číst a psát, protože text vám přečte čtečka a písmo lze diktovat. Nenahraditelná role člověka přichází až pak.

Státy i firmy se mění v informační systémy více, než si umí jedinec žijící většinu života v minulém století představit. Již dnes fungujeme v plně informační společnosti. Denně v práci vidíme více virtuálních informací než těch reálných. Přemýšleli jste o tom někdy? Zkuste vypnout elektřinu. Naprostá většina pracovních míst končí ihned, zbylá do týdne či měsíce.

Toto století vyžaduje přesahy mezi obory. Fyzický svět je šišatý a svět tabulek hranatý. Kdo nechápe, jak to na sebe napasovat, neuspěje. Byla doba, kdy pro ředitele byla důležitá asistentka. Rozumějte někdo, kdo se usmíval, dělal kávu a nosil poštu. Ta doba je pryč. Dnes ředitel potřebuje denně datového analytika. Správa státu a firem se mění na digitální, a ne tím, že zřídíte detašované IT oddělení. Každý ve vedení musí mít DNA hranatého myšlení, jinak svou práci nemůže úspěšně vykonávat.

Umět mluvit s lidmi nestačí. Umět mluvit se stroji také ne, musíte umět oboje zároveň. Firmám, které nemají ve vedení lidi schopné myslet hranatě, zvoní hrana. Není náhodou, že dnes svět mění čistě technologické firmy a světové tržní kapitalizaci vévodí ty z nich, které mají ve vedení digitální vizionáře.