Dneškem uplyne datum, do kterého musí všechny obchodní korporace správně zaevidovat údaje o svých skutečných majitelích. Nejzazší lhůta pro zápis se týká korporací, které zápis provedly už dříve v rámci stávající evidence. Ty musí dodneška zajistit, aby podané informace odpovídaly nové legislativě.

V řadě případů však zapsané údaje vzbuzují pochybnosti. Například jako skutečný majitel největšího tuzemského online obchodu Alza není veden její zakladatel a s největší pravděpodobností většinový podílník Aleš Zavoral, ale nenápadný právník Pavel Steinwicht.

U jiných podniků zase veřejný rejstřík spravovaný ministerstvem spravedlnosti dosud zeje prázdnotou. Kdo je například majitelem miliardového e-shopu Notino, se v evidenci nedočteme dodnes.

Na firmy, které svého skutečného majitele nezapsaly vůbec, se přitom lhůta končící dneškem nevztahovala  ̶ údaje měly dodat hned po nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů, tedy po 1. červnu letošního roku.

Korporace které ani po dnešku svého skutečného majitele správně nezveřejní, nebudou moct vyplácet podíly na zisku a jejich skuteční majitelé nemohou hlasovat na jejich valných hromadách, ani rozhodovat jako jediní společníci.

„Omezení platí obdobně také pro všechny společníky, kteří jsou právnickými osobami,“ vysvětluje advokátka Lenka Sklenářová z pražské pobočky advokátní kanceláře Noerr. K nápravě chybějícího či nesprávného zápisu v evidenci skutečných majitelů může podle právničky vyzvat i soud. V případě neuposlechnutí výzvy hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun.

Vydání Forbesu Poslouchej!

Skutečným majitelem je přitom podle legislativy „člověk, který může mít pro sebe z právnické osoby (nebo právního uspořádání) přímo nebo zprostředkovaně významné příjmy, nebo člověk, který může fakticky právnickou osobu (nebo právní uspořádání) přímo nebo zprostředkovaně řídit, aniž je sám někým řízen“.

V případě, že takového člověka nelze určit, jsou za skutečného majitele považovány osoby ve vrcholném vedení, uvádí advokáti z advokátní kanceláře bnt attorneys CEE. Na nápravu případného nesouladu zápisu se skutečností mají firmy poslední den.