skip to main content
Český byznys

Končí lhůta pro zápis skutečného majitele. Kdo vlastní Notino nebo Alzu, se stále neví

Reklama

Dneškem uplyne datum, do kterého musí všechny obchodní korporace správně zaevidovat údaje o svých skutečných majitelích. Nejzazší lhůta pro zápis se týká korporací, které zápis provedly už dříve v rámci stávající evidence. Ty musí dodneška zajistit, aby podané informace odpovídaly nové legislativě.

V řadě případů však zapsané údaje vzbuzují pochybnosti. Například jako skutečný majitel největšího tuzemského online obchodu Alza není veden její zakladatel a s největší pravděpodobností většinový podílník Aleš Zavoral, ale nenápadný právník Pavel Steinwicht.

U jiných podniků zase veřejný rejstřík spravovaný ministerstvem spravedlnosti dosud zeje prázdnotou. Kdo je například majitelem miliardového e-shopu Notino, se v evidenci nedočteme dodnes.

Na firmy, které svého skutečného majitele nezapsaly vůbec, se přitom lhůta končící dneškem nevztahovala  ̶ údaje měly dodat hned po nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů, tedy po 1. červnu letošního roku.

Reklama

Korporace které ani po dnešku svého skutečného majitele správně nezveřejní, nebudou moct vyplácet podíly na zisku a jejich skuteční majitelé nemohou hlasovat na jejich valných hromadách, ani rozhodovat jako jediní společníci.

„Omezení platí obdobně také pro všechny společníky, kteří jsou právnickými osobami,“ vysvětluje advokátka Lenka Sklenářová z pražské pobočky advokátní kanceláře Noerr. K nápravě chybějícího či nesprávného zápisu v evidenci skutečných majitelů může podle právničky vyzvat i soud. V případě neuposlechnutí výzvy hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun.

Předplatné Forbesu

Skutečným majitelem je přitom podle legislativy „člověk, který může mít pro sebe z právnické osoby (nebo právního uspořádání) přímo nebo zprostředkovaně významné příjmy, nebo člověk, který může fakticky právnickou osobu (nebo právní uspořádání) přímo nebo zprostředkovaně řídit, aniž je sám někým řízen“.

V případě, že takového člověka nelze určit, jsou za skutečného majitele považovány osoby ve vrcholném vedení, uvádí advokáti z advokátní kanceláře bnt attorneys CEE. Na nápravu případného nesouladu zápisu se skutečností mají firmy poslední den.

Reklama
Reklama