Loňský rok zamával s akciemi, dluhopisy i odvahou a trpělivostí mnohých investorů. Bát se propadů ale není namístě, naopak – současný stav trhů nabízí řadu příležitostí.

„Zkušený investor získal další důkaz, že dlouhodobost a pravidelnost jsou lékem snad na každé zakolísání finančních trhů,“ říká výkonná ředitelka Investičních produktů ve skupině ČSOB Marcela Suchánková.

„I mně se osvědčilo držet se v každé situaci investičních pravidel: rozkládat, investovat pravidelně a v době propadu využít ‚slev‘ na trhu,“ dodává manažerka s pětadvacetiletou zkušeností v bankovnictví, která od loňského prosince šéfuje i české pobočce KBC Asset Management a ČSOB Penzijní společnosti. Co se podle ní na současném trhu nejvíc vyplácí?

Akciové indexy i dluhopisy v loňském roce ztrácely. Co to znamená pro člověka, který se ve větší míře investovat teprve chystá? Není to spíše příležitost?

Zásadní investiční pravidlo říká, že důležité je vůbec začít investovat. Ostatně načasovat ten správný a naprosto ideální okamžik je téměř nemožné a větší roli v investování hraje čas a trpělivost investora. Tudíž nechystejme se investovat, ale investujme. A ano, pokud je na trhu přítomná nějaká „sleva“, což platí právě pro nedávné období, pak je to spíše příležitost. Začít se dá po malých částkách. Když si u nás například klient aktivuje tzv. drobné, zaokrouhlíme každou jeho platbu kartou na nejbližších 20 Kč, a jen co se tak nastřádá 300 Kč, zainvestujeme je. Klienti si tak mohou investování zkoušet na vlastní kůži, zjistit, jak funguje, a často se pak posunou do pravidelných i jednorázových investic ve vyšších částkách.

Co minulý rok znamená pro někoho, kdo už investuje delší dobu pravidelně a dlouhodobě? Ukázal loňský rok výhody pravidelného investování?

Pro zkušeného investora znamenal loňský rok potvrzení toho, jak investování funguje. Takový investor získal další důkaz, že dlouhodobost a pravidelnost jsou lékem snad na každé zakolísání finančních trhů. Akciové trhy jsou za svoji mnohaletou historii více než ze tří čtvrtin v růstovém trendu. Loňský rok byl extrémní v tom, že padaly akcie i dluhopisy zároveň. Nicméně, pokud využíváme kouzla pravidelné investice, kdy v době poklesů nakupujeme s výraznou slevou, můžeme tím naše portfolio naopak výrazně posílit.

Jaké nejzajímavější investiční příležitosti v současnosti vidíte?

Říká se, že emoce do investování nepatří. Já si dovolím začít s akciemi, jelikož jsou mému investorskému srdci nejblíže a mně, jakožto odvážnějšímu investorovi, dávají smysl v každé době. Téměř za vším kolem nás, co používáme, ať už jde o věci nezbytné i ty, které nám dělají radost, jsou firmy a ty jsou často o akciích. Akcie nabízejí mnoho témat, která reagují na aktuální trendy. Určitě doporučuji nesázet na jednu kartu a diverzifikovat. Na druhou stranu, dnešní doba přeje i konzervativním klientům, pro které se dnes otevírají příležitosti například v podobě dluhopisů, kterým by měl současný vývoj mimořádně přát.

V poslední době se stále více mluví právě o comebacku dluhopisů a dluhopisových fondů. Pro koho je taková investice vhodná?

Dluhopisy potřebují stabilní „normální“ kladné sazby, pak mohou také dlouhodobě soupeřit s inflací, ale ne ji stabilně porážet jako akcie. Jenže dnes je mimořádná doba. V momentu, kdy dluhopisový trh usoudí, že nastává období pro snížení úrokových sazeb ze strany ČNB, profitují z poklesu sazeb právě dluhopisy. Díky tomu je jejich současný investiční potenciál mimořádný. Zásadní je, zda pracujeme s dluhopisy kratšími, nebo těmi delšími, které sice nabízejí větší výnosový potenciál, ale za cenu vyššího rizika. Na své si tak přijde každý investor. Ostatně dluhopisy a akcie se často chovají rozdílně a díky tomu se často o sebe mohou takzvaně opřít a pomoci si, když se jednomu z nich nedaří. Mít ve svém investičním portfoliu obojí tak má své výhody.

Jaké řešení je vhodné pro investory s horizontem v desítkách let?

Řešení, které nesází na jednu kartu. Ostatně příkladem může být prestižní Nobelova nadace. Aby byla finančně zajištěná, nestačilo využívat jen dluhopisy, ale také akcie a další aktiva. Obdobně by měl přemýšlet i klient banky. Díky investičnímu dotazníku získá svůj investiční profil, který bude jeho průvodcem i oporou v jeho investování. Pak už mu u nás dokážeme ušít investici „na míru“ složenou jak z dluhopisů, tak akcií, i doporučit vhodnou pravidelnou investici. Často se zapomíná, že do dlouhodobé investiční strategie patří i doplňkové penzijní spoření. V názvu má sice slovo „spoření“, nicméně v „penzijku“ lze nastavit investiční strategii pro každého investora a zároveň těžit ze státní podpory, daňového zvýhodnění a případně i výhodného příspěvku od zaměstnavatele.

Jak důležité je rebalancování portfolia? Jde o něco, o co se postaráte za klienta?

Věřím, že investování je pro každého, a tak k tomu přistupujeme i u nás v ČSOB. Nemusíte být zkušený investor, abyste byl úspěšný na finančních trzích, stačí mít správně nastavené portfolio, a s tím vám rádi pomůžeme. Představte si, že jste si sám nakoupil několik akcií a pomyslně jste je před lety zakopal pod jabloň. Jenže svět se mění a firmy, které tehdy vládly světu, už možná nestojí na vrcholu. A naopak, za dalších pár let zde budou jiné firmy, jejichž akcie budou lámat nové rekordy. Právě proto u našich fondů věříme v aktivní správu, kdy portfolio manažer daného fondu s týmem analytiků nepřetržitě hledá nové příležitosti a prověřuje ty stávající.

Jaká jsou největší úskalí při dlouhodobém investování? Čeho by se měli investoři vyvarovat v období vysoké inflace a velkých propadů?

Opět tu otázku vztáhnu sama na sebe a vlastní zkušenost. Největším úskalím v mém dlouhodobém investování jsem já sama. Pokud trhy rostou a investor vidí růst svého zainvestovaného majetku, logicky převládají pozitivní emoce. Vzpomínám si na svůj první pokles finančních trhů: ač jsem nebyla úplný začátečník, emoce přišly a stálo dost sil zachovat klid, zůstat v investicích, nepanikařit, neodprodat. Jak říká poučka zkušených investorů, vysedět krizi nestačí a správný recept je dokoupit a navýšit pravidelné investice. I mně se osvědčilo držet se v každé situaci investičních pravidel: rozkládat, investovat pravidelně a v době propadu využít „slev“ na trhu.

Jaká je obecně poptávka po zodpovědném investování a jak na ni v ČSOB reagujete?

Investiční svět nebyl v minulosti tolik nakloněn tematice zodpovědného přístupu. Jednoduše na prvním místě stálo dosahování zisků. Tento postoj se mění a v současné době můžeme investováním podporovat právě ty společnosti, kterým není myšlenka zachování zdravé planety i pro další generace lhostejná. V rostoucím zájmu investorů o zodpovědné investování určitě hrají pozitivní roli média a vývoj společnosti jako takové. Lidé se stále více zajímají o udržitelnost svého chování a jejich dopad na budoucí generace. Zodpovědné investice jsou jen dalším nevyhnutelným krokem a my v ČSOB nabízíme investiční řešení, do kterých můžou klienti investovat.

Liší se tento typ fondů od ostatních například mírou rizika nebo dynamičností?

Nabízíme už desítky zodpovědných fondů a klient nejenže není omezen ve výběru podle dynamičnosti, navíc si může vybírat ze široké škály z pohledu rizikovosti a zodpovědně investovat do akcií přes dluhopisy až po nejkonzervativnější fondy. Nejjednodušší pro klienta je zvolit zodpovědné řešení NaMíru namíchané přesně podle jeho investičního profilu. Novinkou jsou naše akciové tematické fondy, u kterých si dynamický klient s dlouhým časovým horizontem může najít svůj příběh, se kterým se ztotožní a kterému věří. Takových příběhů máme několik, například z oblasti zdravotnictví – investice do společností zabývajících se farmacií, biotechnologiemi, diagnostikou, z oblasti ochrany přírody – investice do firem, které řeší obnovitelnou energii a její ukládání v bateriích, efektivní zemědělství a lesnictví, čištění vod, dekontaminaci půdy, kvalitu ovzduší, z oblasti digitalizace a dalších…

Jaká jsou specifika „zodpovědných fondů“ – v čem se třeba odlišují od běžných fondů?

Společnosti musí podle naší filozofie splňovat řadu kritérií, abychom o nich mohli uvažovat jako o kandidátech pro zodpovědné investice. Často se zodpovědnost pojí jen s životním prostředím, ale my tento pojem vnímáme komplexně. Zohledňujeme i společenskou a sociální oblast, kam patří třeba právě etika ve vztahu k zaměstnancům. Navíc firmy, které se chovají zodpovědně, budou v očích veřejnosti, ale i bank a nadnárodních organizací, vnímány daleko lépe, a tím budou získávat konkurenční výhodu oproti ostatním.

Jaká je vaše poplatková politika?

Poplatková politika je stejná u všech našich řešení. Navíc jdeme vstříc moderním technologiím a nákupy vybraných fondů online jsou bez vstupních poplatků.


Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. 

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat, návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.