Každý všední den se psycholožka PhDr. Iva Moravcová věnuje jednomu tématu, které v karanténě řeší většina z nás. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte je napsat na karantena@forbes.cz a v následujících článcích se je pokusíme zodpovědět.

Téma ztrát může být velmi široké. Dnes se omezím na ztráty činnosti, sociální interakce i finanční a materiální ztráty, které někteří v této době mohou pociťovat.

Při ztrátě obvyklých činností máme tendenci je nahrazovat jinými. Takovým současným příkladem je porada, kam jsme se dříve dostavili osobně, ale nyní tuto aktivitu vykonáváme prostřednictvím videokonferencí. Více také mailujeme nebo telefonujeme. Jde tedy skutečně o ztrátu?

Pojďme se podívat na situaci pozitivně – jde o změnu návyků. A zkusme najít pozitiva konkrétní, každý u sebe. Někdo ocení úsporu času tím, že nemusí cestovat do práce, jiný se naučí užívat nové technologie.

Některé činnosti přestáváme vykonávat zcela. Neprovozujeme například oblíbené sporty, kulturu a další aktivity. Ano, při pesimistickém pohledu můžeme tento stav vnímat jako ztrátu. Opačný pohled na věc však v člověku probudí kreativitu: připustí si, že i dočasné provizorium je lepší než nic.

Jde navíc o provizorium poměrně bohaté! Internet nabízí záplavu cvičebních tipů včetně aerobní zátěže i na omezeném prostoru. Od včerejška navíc přibyla možnost pobytu v přírodě bez roušek, proto už se nemusíme fixovat na ztrátu možnosti pohybu, a tedy i vhodné ventilace případného stresu.

A co se kultury týče, leckterá divadla a koncertní soubory provozují vybraný repertoár online.

V sociální interakci také nemusí jít o ztrátu absolutní. Místo telefonu užívejme videohovory, navodí skutečné setkání a vnímáme díky nim druhou stranu více smysly – vidíme výraz obličeje, gestikulaci.

Čas, který ušetříte případnou ztrátou sociální interakce, pak věnujte sobě: pusťte se do činností, které jste dlouho odkládali právě pro nedostatek času. Možná vám ztráta na jedné straně přinesla zisk jinde.

Palčivá je samozřejmě ztráta materiální a finanční. Pro ty, kdo nabyli jmění dlouhodobou dřinou, může být v první chvíli vnímána jako fatální. Zároveň se s těmito ztrátami hůře vyrovnávají lidé založení právě materiálně.

Přestaňte finanční ztráty přepočítávat na to, co jste za ně mohli pořídit.

Paušální pomoc neexistuje, každá osobnost je jiná, v individuální situaci – často se mi však v praxi osvědčilo nasměrování na jiné hodnoty, duchovno, na uvědomění si, o co se dotyční mohou opřít, zvednout se a jít dál. Přestaňte finanční ztráty přepočítávat na to, co jste za ně mohli pořídit. To je slepá cesta.

Ano, někdy toho není člověk sám schopen, často pomáhá nestranný, emočně nezatížený pohled jiné osoby nebo odborníka. Mnoho schopných a úspěšných lidí si prošlo pády a následnými vzestupy, je to pouze otázka naší mysli, zda jí dovolíme být negativní, nebo začneme skládat střípky opěrných bodů, které nás ze ztráty vyvedou.

Už jste jednou prokázali schopnost vydělat peníze, to znamená, že ta schopnost vám zůstává nadále a s krizí neodchází. Věřte si!

PhDr. Iva Moravcová je zakladatelkou společnosti IQI – Individual Quality Increase, s. r. o., má specializaci klinické psychologie, psychologie práce a psychologie dopravy, je též soudní znalkyní pro oblast psychologie se zvláštní specializací na management a personalistiku.