Za dva roky oslaví sto dvacet let. Její stavba vyšla monarchii v roce 1904 na bezmála osm set tisíc rakouských korun a hned po svém dokončení začala plnit to, kvůli čemu byla postavena především – zadržela povodeň.

Teď čeká libereckou přehradu Harcov léta vyhlížená rekonstrukce. Práce by měly začít ještě teď v létě a potrvají třiatřicet měsíců. Povodí Labe, které se o přehradu stará, za opravu zaplatí bez daně 388 milionů korun, což je zhruba o čtyřicet milionů méně, než původně předpokládalo.

Vodní dílo, ležící nedaleko centra města, potřebuje opravit zděnou hráz, která už prosakuje, a také podloží pod ní. Rekonstruovaná bude i opěrná zeď na pravém břehu přehrady, kudy vede promenádní cesta. Během opravy bude přehrada vypuštěná a bagry tak dostanou možnost ji vyčistit.

Na jejím dně teď leží přes dvacet tisíc metrů krychlových bahna a dalších usazenin, které kvalitu vody zhoršují – a nutí mnoho Liberečanů dojíždět za koupáním do sousedního Jablonce. Tamní přehrada Mšeno byla vypuštěná a vyčištěná v roce 1999 a od té doby je vyhledávaným výletním cílem.

Kromě průzračnější vody ale bude ta liberecká daleko lépe chránit město před povodněmi. Poradí si s mnohem většími průtoky vody než dosud a v případě extrémních záplav bude možné zabránit neřízenému přetékání přes korunu hráze.

Na rekonstrukci přehrady čeká netrpělivě i radnice. Už několik „vlád“ Liberečanům slibovalo, že celé místo projde výraznou proměnou. Žádný z předchozích záměrů ale nikdy nedošel do cíle. Současné vedení argumentuje tím, že revitalizace musí probíhat v přímé spolupráci s Povodím Labe – a až teď nastal správný čas.

Více než dva miliony korun proto město zaplatí za vypracování projektové dokumentace na opravy nábřežní cesty, odvodnění, nové veřejné osvětlení a zábradlí, opravy cest, schodiště i pláže. „Povodí Labe nám vyšlo vstříc a projekt nábřeží nechalo upravit podle našeho návrhu,“ říká Jiří Janďourek, architekt a vedoucí Kanceláře architektury města.

Podle architekta Jakuba Chuchlíka, který úpravy navrhl, byla snaha nabídnout lidem možnost dostat se k vodě co nejblíže. „Museli jsme si nejdříve vyjasnit všechny bezpečnostní a vodohospodářské limity, ale nakonec se nám podařilo vytvořit nejen široké pobytové schody v celé délce současné pláže, ale také dvě náplavky v úrovni vodní hladiny,“ vysvětluje architekt.

Pozitivní je i vybudování bezbariérového přístupu v místě přítoku Harcovského potoka do přehrady, kde bude nová lávka na ulici Zvolenskou.