Eurostat zveřejnil výsledky průzkumu z roku 2022, kdy lidé ve všech sedmadvaceti zemích Evropské unie hodnotili, jak jsou spokojeni se životem a životní úrovní. A Češi podle těchto údajů patří do té spokojenější poloviny evropských států.

Evropané a Evropanky označili svou životní spokojenost v průměru na 7,1 bodu na stupnici od 0 (velmi nespokojen/a) do 10 (velmi spokojen/a).

Na nejlepší skóre dosáhlo Rakousko, kde lidé označili svou spokojenost číslem 7,9. V závěsu bylo Finsko, Rumunsko a sousední Polsko. Naopak nejhůře se lidem podle průzkumu žije v Bulharsku, které skončilo pouze s 5,6 bodu. 

Česko si vedlo nadprůměrně. Jeho hodnocení 7,4 bodu o čtyři desetiny předběhlo sousední Slovensko. Byť má ještě co dohánět, pokud chce dotáhnout Rakousko nebo Polsko.

Překvapivě negativní hodnocení nicméně získalo Německo, které se ocitlo výrazně pod průměrem se 6,5 bodu. Dokonce ho v životní spokojenosti překonalo i dlouhodobě nestabilní Řecko se 6,7 bodu.

Ve všech zemích s výjimkou Bulharska bylo průměrné hodnocení životní spokojenosti vyšší než šest, z čehož vyplývá, že většina lidí v Evropské unii se sama označuje spíše za spokojené než nespokojené.