Lukáš Vondrovic je ve funkci ředitele Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) zhruba rok, do instituce ale nastoupil už před devíti lety. A byl to on, kdo v roce 2020 dohlížel na dosavadní výběr vhodných lokalit pro hlubinné úložiště, který se zúžil z devíti na čtyři.

Tyto čtyři lokality, mezi něž patří Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku či Březový potok na Klatovsku, nyní bude čekat detailní zkoumání.

„Znamená to pro nás provést geologický průzkum lokalit, abychom si to, co jsme se dvacet let dozvídali z povrchu země, mohli potvrdit i daty z podzemí,“ říká Vondrovic ve své kanceláři hned vedle pražského Masarykova nádraží.

Všechny obce se ale vybudování hlubinného úložiště, které je podmínkou Evropské komise pro zařazení jádra mezi zelené zdroje energie, i přes velkorysé roční příspěvky v podstatě jednohlasně brání.

Jen české jaderné elektrárny dnes ročně vyprodukují přes sto tun vyhořelého paliva a ty by poté měly mířit půl kilometru pod zem.

„Osobně mám pocit, že už jsme je dokázali přesvědčit, že hlubinné úložiště bude bezpečné a že v něm bude bezpečně uložen odpad. Teď bychom se ale rádi posunuli k tomu povrchu,“ říká Vondrovic v rozhovoru.

Ředitel SÚRAO a původem geolog Lukáš Vondrovic

Ve funkci jste jeden rok. V SÚRAO jste ale už pět let. Naposledy jste působil jako vedoucí projektu přípravy hlubinného úložiště. Jak velká je to pro vás v ředitelském křesle změna?

Než jsem na pozici ředitele nastoupil, přesně tuto otázku jsem si také kladl. Ale musím říct, že pokud jde o objem práce, tak to žádná změna není.

Pokud jde o odpovědnost, tak vlastně také není rozdíl, jestli vedete projekt přípravy hlubinného úložiště, nebo celou organizaci. Množství stresu je stejné. 

Takže žádná změna?

Jediné, co se mi změnilo, je pohled na celou problematiku. Dříve jsem dělal hodně výzkumu a vývoje, dost věcí se nám měnilo pod rukama. Ze současné pozice se více dívám na provoz a vše je více svázáno provozními předpisy.

Jsme regulovaní Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Ale je to pro mě nový svět, v němž se mohu opět mnoho nového naučit.  

SÚRAO, jak sám název napovídá, se stará o úložiště radioaktivního odpadu. A toho je každý rok podobný objem, žádné velké výkyvy nejsou. Není to trochu nuda?

Ono to možná tak vypadá, ale realita je odlišná. Naším hlavním úkolem je udržet celý systém a státu musíme garantovat dostatečnou kapacitu pro ukládání odpadů.

A ta je dostatečná?

Ta je dostatečná a musí být dostatečná minimálně do doby zprovoznění hlubinného úložiště. A i dnešní úložiště, jako je Bratrství nebo Richard a Dukovany, vyžadují rozvoj z hlediska zajištění dalších kapacit.

Je navíc třeba se stále dívat do výzkumu a vývoje, abychom věděli, co je v oboru nového a co se dá zlepšovat. Vypadá to celé jako velmi rigidní systém, ale není tomu tak. 

Forbes Digital Premium