V Česku bylo ke konci loňského roku v oběhu 2,87 miliardy bankovek a mincí. Proti předchozímu roku to bylo o 2,8 procenta víc, zvýšil se počet používaných bankovek i mincí. Hodnota peněz v oběhu se meziročně snížila zhruba o osm set milionů korun na 705,5 miliardy korun. Vyplývá to ze statistik České národní banky. Údaje nezahrnují hodnotu a počet pamětních mincí.

Bankovek bylo v oběhu 533,5 milionu kusů s celkovou hodnotou 685,4 miliardy korun. Nejpoužívanější byly stejně jako v předchozích letech dvoutisícovky, kterých bylo 188,7 milionu kusů a tvořily 34,7 procenta všech bankovek.

Jejich počet se také ze všech bankovek nejvíc meziročně zvýšil, vzrostl o 6,9 milionu. Hodnota dvoutisícovek v oběhu byla 377,4 miliardy korun, a tvořila tak víc než polovinu hodnoty veškerého oběživa.

Druhé nejpoužívanější bankovky byly tisícikoruny, kterých v oběhu bylo 134,6 milionu kusů a tvořily čtvrtinu všech oběžných bankovek. Následovaly s odstupem dvoustovky, stovky a pětistovky.

Nejméně používané byly stejně jako v minulosti pětitisícikoruny, v oběhu jich bylo šestadvacet milionů. Od konce roku 2022 se jejich počet snížil o 2,9 milionu kusů, což byl největší pokles ze všech bankovek.

Mincí se ke konci loňského roku používalo 2,33 miliardy kusů. Nejpočetnější byly koruny, kterých bylo v oběhu 696,2 milionu kusů.

S rostoucí nominální hodnotou se počet používaných mincí snižoval, nejméně bylo padesátikorun, kterých obíhalo 174 milionů. Podle statistik u mincí obecně dlouhodobě platí, že čím nižší hodnota, tím více kusů.