Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila auditovanou výroční zprávu za rok 2020. Plyne z ní, že rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových loni rozdělila celkem 91 milionů korun. Renáta Kellnerová se zároveň v souvislosti s výroční zprávou poprvé vyjádřila o tragické smrti svého manžela.

„V březnu zahynul můj manžel Petr. Nemohu vyjádřit slovy, jak nás tato ztráta zasáhla. Jeho myšlenky tady ale s námi budou i dál – mimo jiné právě skrze nadaci,“ uvedla Renáta Kellnerová.

„Naše děti jsme už dříve, jak postupně dospívaly, s našimi filantropickými aktivitami seznamovali. Probírali jsme s nimi to, proč jsme se do téhle práce pustili. A ony jsou tady teď se mnou, abychom společně pokračovali v práci, kterou jsme s Petrem začali,“ dodala.

Místo zesnulého Petra Kellnera se stal novým členem správní rady nadace profesor Radek Špíšek, ředitel biotechnologické společnosti Sotio patřící do skupiny PPF. Špíšek doplnil tříčlennou radu po boku předsedkyně Renáty Kellnerové a členky Petry Dobešové.

Jako vždy šly i letos peníze z nadace ve prospěch vzdělání dětí a mladých lidí ve veřejném i soukromém školství. Od roku 2002, kdy manželé Kellnerovi založili první rodinnou nadaci, poskytli na podporu vzdělanosti již 1,6 miliardy korun.

Děti jsou teď se mnou, abychom společně pokračovali v práci, kterou jsme s Petrem začali.

Školství patří mezi odvětví, která období covidu zasáhlo s brutální silou. „Naše země je navíc mezi smutnými premianty v počtu dní, kdy děti a studenti do škol vůbec nesměli,“ připomíná rok 2020 v úvodním slovu k výroční zprávě Nadace The Kellner Family Foundation její předsedkyně a zakladatelka.

„Proto mě obzvlášť těší, že i v téhle turbulentní době se naší nadaci dařilo naplňovat její poslání: pomáhat studentům, aby jim vzdělání měnilo život k lepšímu,“ konstatuje Renáta Kellnerová.